UTC+13:00 เป็นเขตเวลาใช้ใน:

UTC+13:00
  UTC+13:00 ~ 165 องศาตะวันตก – ตลอดทั้งปี


(ช้ากว่า) UTC + (เร็วกว่า)
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
09
30
04
30
03
30
03
30
04
30
05
30
06
30
08
30
09
30
10
30
11
30
05
45
12
45
พื้นที่ในเฉดเข้มกว่าใช้เวลาออมแสง สีปกติแสดงเวลามาตรฐาน
เมอริเดียน
กลางเส้นเมริเดียนที่ 15 องศาตะวันออก
อื่น ๆ
หมู่วันเวลา (DTG)M+
แหล่งข้อมูลอื่น
UTC+13: สีน้ำเงิน (เดือนธันวาคม), สีส้ม (มิถุนายน), สีเหลือง (ตลอดทั้งปี), สีน้ำเงินอ่อน - พื้นที่ทางทะเล

เป็นเวลามาตรฐาน (ตลอดทั้งปี)

แก้

โอเชียเนีย

แก้

เป็นเวลามาตรฐาน (ฤดูหนาวในซีกโลกใต้)

แก้

โอเชียเนีย

แก้

เป็นเวลาออมแสง (ฤดูร้อนในซีกโลกใต้)

แก้

โอเชียเนีย

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "Tokelau: Wrong local time for over 100 years". timeanddate.com.
  2. "Samoa to change time zones and move forward by a day". Metro. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-09-06. สืบค้นเมื่อ 2015-05-12.
  3. "Samoa to move the International Dateline". Herald Sun. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-07-06. สืบค้นเมื่อ 2015-05-12.