อันดับปลาลิ้นกระดูก

(เปลี่ยนทางจาก Osteoglossiformes)
อันดับปลาลิ้นกระดูก
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: จูแรสซิกตอนปลาย-ปัจจุบัน
ปลาอะราไพม่าขนาดใหญ่ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ปลาไหลผีอะบาอะบา ซึ่งเป็นปลาเพียงชนิดเดียวในวงศ์ปลาไหลผี (Gymnarchidae)
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Actinopterygii
อันดับ: Osteoglossiformes
วงศ์
ดูในเนื้อหา

อันดับปลาลิ้นกระดูก (อังกฤษ: Bony tongues fish) เป็นอันดับของปลากระดูกแข็งจำพวกหนึ่งที่มีวิวัฒนาการไม่ต่างจากปลาในยุคก่อนประวัติศาสตร์มากนัก ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Osteoglossiformes (/ออส-ที-โอ-กลอส-สิ-ฟอร์-เมส/) จากฟอสซิลอายุกว่า 60 ล้านปี ที่ค้นพบในทวีปอเมริกาเหนือ บรรพบุรุษของปลาในอันดับนี้มีขนาดใหญ่ ยาวกว่า 14 ฟุต มีลักษณะพิเศษคือ บริเวณส่วนหัวและลิ้นเป็นกระดูกแข็ง อันเป็นที่มาของชื่อ ทั้งหมดเป็นปลาน้ำจืด ไม่พบในทะเล เป็นปลากินเนื้อ มีการกระจายพันธุ์ทั่วโลกในเขตร้อนและเขตอบอุ่น พบทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เอเชียใต้, ทวีปแอฟริกา, ทวีปอเมริกาใต้, ทวีปออสเตรเลีย

โดยแบ่งออกเป็นวงศ์ต่าง ๆ ดังนี้ แก้

นอกจากนี้แล้วยังมีอีก 2 วงศ์ซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วจากโลก คือ Ostariostomidae และ Singidididae[2]

อ้างอิง แก้

  1. สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์. สาระน่ารู้ ปลาน้ำจืดไทย เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2547. 264 หน้า. หน้า 5. ISBN 974-00-8701-9
  2. [1]จากFishbse.org

แหล่งข้อมูลอื่น แก้