ชั้นปลากระดูกแข็ง

(เปลี่ยนทางจาก ปลากระดูกแข็ง)
ปลากระดูกแข็ง
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: 420–0Ma
ปลาเสือพ่นน้ำ (Toxotes sp.) เป็นปลาที่อยู่ในชั้นปลากระดูกแข็ง
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ไฟลัมย่อย: Vertebrata
ไฟลัมฐาน: Gnathostomata
ชั้นใหญ่: Osteichthyes
Huxley, 1880
ชั้นย่อย

ปลากระดูกแข็ง (ชั้น: Osteichthyes, อังกฤษ: Bony fish) จัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์ซึ่งอยู่ในไฟลัมคอร์ดาตา เป็นปลาที่จัดอยู่ในชั้น Osteichthyes

พบทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม โครงร่างภายในเป็นกระดูกแข็งทั้งหมด ก้านครีบอาจเป็นกระดูกอ่อนหรือกระดูกแข็งก็ได้ มีกระดูกสันหลัง ปากอยู่ปลายสุดด้านหน้า มีฟัน ตาขนาดใหญ่ ไม่มีหนังตา ขากรรไกรเจริญดี หายใจด้วยเหงือก มีฝาปิดเหงือก หัวใจมี 2 ห้อง เม็ดเลือดแดงมีนิวเคลียส เส้นประสาทสมองมี 10 คู่ มีถุงรับกลิ่น 1 คู่ แยกเพศ ปฏิสนธิภายนอก ออกลูกเป็นไข่ มีบางชนิดที่ออกลูกเป็นตัว

การจัดจำแนก แก้

ความแตกต่างระหว่างปลากระดูกอ่อนและปลากระดูกแข็ง แก้

ปลากระดูกอ่อน ปลากระดูกแข็ง
โครงสร้างเป็นกระดูกอ่อน มีแคลเซียมสะสมอยู่ ไม่มีเนื้อเยื่อของกระดูก โครงกระดูก เกิดจากการสะสมของเซลล์กระดูก
กระดูกหัวไม่มีร่อง กระดูกหัวมีร่อง ประกอบด้วยกระดูกเป็นแผ่นแข็ง
เหงือกมีเยื่อกั้น ทำให้มีช่องเปิดเหงือก 5-7 คู่ ไม่มีกระดูกปิดเหงือก เหงือกไม่มีเยื่อกั้น มีช่องเปิดเหงือก 1 คู่ มีกระดูกปิดเหงือก
เพศผู้มีเดือยหนึ่งคู่ (แคลสเปอร์) ไม่มีแคลสเปอร์
ไม่มีกระเพาะลม ส่วนมากมีกระเพาะลม บางอันดับมีปอด (ปลาปอด)
มีทวารร่วม ซึ่งเป็นช่องเปิดร่วมของทวารและช่องสืบพันธุ์ ไม่มีทวารร่วม มีช่องเปิดของทวาร และช่องสืบพันธุ์แยกกัน
ลำไส้สั้น มีลักษณะเป็นบันไดเวียนหรือแบบม้วนเสื่อ ลำไส้เป็นแบบธรรมดา
เกล็ดแบบพลาคอยด์เรียงกันเป็นแผ่น (สาก) เกล็ดมีหลายแบบ บางจำพวกไม่มีเกล็ด
ครีบไม่มีก้านครีบ มีกระดูกอ่อนพยุง ครีบมีก้านครีบ อาจเป็นก้านครีบแข็งหรือก้านครีบอ่อน
ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัว (เป็นไข่แต่ได้พัฒนาเป็นตัวในท้อง) ส่วนมากออกลูกเป็นไข่
บางจำพวกมีสไปราเคิล (ท่อน้ำออก) ไม่มีสไปราเคิล
ไม่มีซอกฟันบนขากรรไกร มีซอกฟันบนขากรรไกร
หางเป็นแบบเฮเทอโรเซอคอล หางเป็นแบบโฮโมเซอคอล
กินสัตว์ทั้งสัตว์น้ำและแพลงก์ตอนเป็นอาหารทั้งหมด กินทั้งสัตว์และพืช

[1]

อ้างอิง แก้

  1. "มีนวิทยา: รหัสวิชา 03-041-104". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-03-03. สืบค้นเมื่อ 2012-02-22.
  • มนตรี แก้วเกิด. สัตววิทยา. นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 2554