ลิ้น เป็นมัดของกล้ามเนื้อโครงร่างขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณฐานของช่องปากเพื่อรองรับอาหาร และช่วยในการเคี้ยวและการกลืน เป็นอวัยวะที่สำคัญในการรับรส บริเวณพื้นผิวของลิ้นปกคลุมไปด้วยปุ่มรับรส (taste bud) ลิ้นสามารถเคลื่อนไหวได้หลายทิศทาง จึงช่วยในการออกเสียง ลิ้นเป็นอวัยวะที่มีน้ำลายให้ความชุ่มชื้นอยู่เสมอ และเลี้ยงโดยเส้นประสาทและหลอดเลือดเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยในการทำงานและการเคลื่อนไหว

ลิ้น
Tongue.agr.jpg
ลิ้นของมนุษย์
รายละเอียด
คัพภกรรมpharyngeal arches, lateral lingual swelling, tuberculum impar[1]
หลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงลิ้น (lingual artery) , แขนงทอนซิลของหลอดเลือดแดงใบหน้า (Tonsillar branch of the facial artery) , หลอดเลือดแดงแอสเซนดิงฟารินเจียล (ascending pharyngeal artery)
หลอดเลือดดำหลอดเลือดดำลิ้น (lingual veins)
ประสาทเส้นประสาทลิ้น (lingual nerve)
ตัวระบุ
ภาษาละตินlingua
MeSHD014059
TA98A05.1.04.001
TA22820
FMA54640
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

ภาพอื่น ๆแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. hednk-024 — Embryology at UNC

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข