เก้ง

(เปลี่ยนทางจาก Muntiacinae)
เก้ง
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: สมัยไมโอซีนถึงปัจจุบัน
เก้งธรรมดา (M. muntjak)
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Mammalia
อันดับ: Artiodactyla
วงศ์: Cervidae
วงศ์ย่อย: Muntiacinae
Knottnerus-Meyer, 1907
เผ่า: Muntiacini

สกุล: Muntiacus
Rafinesque, 1815
ชนิด
ดูในเนื้อหา
แผนที่แสดงการกระจายพันธุ์ของเก้ง
ชื่อพ้อง
 • Cervulus Blainville, 1816
 • Stylocervus Smith, 1827
 • Prox Ogilby, 1837
 • Procops Popcock, 1923

เก้ง อีเก้ง[1] หรือ ฟาน[2] เป็นกวางขนาดกลางและเล็กจำพวกหนึ่ง ที่อยู่ในวงศ์ย่อย Muntiacinae กระจายพันธุ์อยู่ตั้งแต่อนุทวีปอินเดีย, ประเทศจีนทางตอนใต้ไปจนถึงภูมิภาคอินโดจีน และเกาะต่าง ๆ ในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย

มีรูปร่างโดยรวมคือ มีขนตามลำตัวสีน้ำตาล อาจมีสีอื่นผสมแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิด เขามีขนาดเล็กกว่ากวางในสกุลอื่น ใต้ตามีต่อมน้ำตาเห็นได้ชัดเจน เป็นเส้นสีดำเป็นร่องยาว ตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีเขี้ยวงอกออกมาจากมุมปาก หางมีขนาดสั้น เวลาตกใจจะร้องว่า "เอิ๊บ ๆ" แล้วกระโดดหนีไป จึงเป็นที่มาของชื่อในภาษาอังกฤษว่า "barking deer" ("กวางเห่า")

เก้งเป็นกวางที่หากินในสภาพภูมิประเทศได้หลากหลาย ทั้งป่าดิบ ทุ่งหญ้า และพื้นที่ที่เป็นป่าเสื่อมโทรมหรือถูกแผ้วถาง เมื่อยังเป็นวัยอ่อนจะมีจุดสีขาวกระจายอยู่ตามลำตัวเหมือนกวางในสกุล Axis[3]

ในปัจจุบันพบประมาณ 10 ชนิด มีเพียงสกุลเดียว คือ Muntiacus ซึ่งหลายชนิดเป็นสัตว์ที่หายากและมีข้อมูลทางวิชาการอยู่ไม่มาก บางชนิดก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว [4] [5] [6]

ชนิด

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. บรรจบ พันธุเมธา, ศาสตราจารย์, ดอกเตอร์. ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2514, หน้า 67
 2. "เก้ง". พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. 7 April 2014. สืบค้นเมื่อ 7 April 2014.
 3. หนังสือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน (กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543) โดย กองทุนสัตว์ป่าโลก ISBN 974-87081-5-2
 4. Amato, G.; Egan, M.G.; Rabinowitz, A. 1999: A new species of muntjac, Muntiacus putaoensis (Artiodactyla: Cervidae) from northern Myanmar. Animal conservation, 2: 1-7. doi:10.1111/j.1469-1795.1999.tb00042.x
 5. Rabinowitz, A.R.; Myint, T.; Khaing, S.T.; Rabinowitz, S. 1999: Description of the leaf deer (Muntiacus putaoensis), a new species of muntjac from northern Myanmar. Journal of zoology (London), 249: 427-435. doi:10.1111/j.1469-7998.1999.tb01212.x
 6. Shilai Ma, Yingxiang Wang, & Longhui Xu (1986), Taxonomic and Phylogenetic Studies on the Genus Muntiacus. Acta Theologica Sinica, 6(3)|190-209 [www.nau.edu/~qsp/will_downs/80.pdf]
 7. Muntiacus feae rooseveltorum

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Muntiacus ที่วิกิสปีชีส์