พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ

พระมหากษัตริย์อังกฤษระหว่าง ค.ศ. 1509 ถึง 1547
(เปลี่ยนทางจาก Henry VIII of England)

พระเจ้าเฮนรีที่ 8 (อังกฤษ: Henry VIII; 28 มิถุนายน ค.ศ. 1491 – 28 มกราคม ค.ศ. 1547) เป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษ เสวยราชย์ต่อจากพระบิดา คือ พระเจ้าเฮนรีที่ 7 ใน ค.ศ. 1509 จนกระทั่งสวรรคตใน ค.ศ. 1547 นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองจากราชวงศ์ทิวเดอร์

พระเจ้าเฮนรีที่ 8
พระบรมสาทิสลักษณ์โดยฮันส์ ฮอลไบน์ ผู้ลูก
พระมหากษัตริย์อังกฤษ
พระมหากษัตริย์ไอร์แลนด์
ครองราชย์22 เมษายน ค.ศ. 1509 – 28 มกราคม ค.ศ. 1547
(37 ปี 281 วัน)
ราชาภิเษก24 มิถุนายน ค.ศ. 1509
ก่อนหน้าพระเจ้าเฮนรีที่ 7
ถัดไปพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6
พระราชสมภพ28 มิถุนายน ค.ศ. 1491
พระราชวังพลาเซนเชีย, กรีนิช, เคนต์
สวรรคต28 มกราคม ค.ศ. 1547(1547-01-28) (55 ปี)
พระราชวังไวต์ฮอล, ลอนดอน
ฝังพระบรมศพค.ศ. 1547[1]
โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ, บาร์กเชอร์
ชายา
พระราชบุตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ราชวงศ์ทิวเดอร์
พระราชบิดาพระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ
พระราชมารดาเอลิซาเบธแห่งยอร์ก
ศาสนาแองกลิคัน (ค.ศ. 1534–1547)
ก่อนหน้า โรมันคาทอลิก (ค.ศ. 1491–1534)
ลายพระอภิไธย

พระเจ้าเฮนรีที่ 8 เป็นที่รู้จักจากการสมรสถึงหกครั้ง โดยเฉพาะความพยายามของพระองค์ที่จะให้การสมรสครั้งแรกกับพระนางกาตาลินาแห่งอารากอนตกเป็นโมฆะ พระองค์ยังขัดแย้งกับพระสันตะปาปาแห่งโรมในประเด็นความเป็นโมฆะของการสมรสดังกล่าว ทำให้พระองค์ริเริ่มการปฏิรูปอังกฤษเพื่อแยกคริสตจักรอังกฤษออกจากอำนาจของพระสันตะปาปา แล้วตั้งพระองค์เองเป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรอังกฤษ และยุบเลิกสำนักชีและอารามต่าง ๆ เสีย เป็นเหตุให้พระองค์ถูกปัพพาชนียกรรมจากศาสนจักร

ว่าด้วยเรื่องในประเทศแล้ว พระองค์ยังเป็นที่รู้จักจากการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอังกฤษจนถึงรากฐาน แล้วเอาแนวคิดเรื่องเทวสิทธิ์ของกษัตริย์มาใช้ นอกจากจะอ้างอำนาจสูงสุดเหนือคริสตจักรอังกฤษในฐานะที่เป็นองค์อธิปัตย์ของประเทศแล้ว พระองค์ยังขยายพระอำนาจออกไปอย่างกว้างขวาง ผู้คัดค้านพระองค์ล้วนถูกปิดปากด้วยข้อหากบฏหรือประพฤตินอกรีต หลายคนถูกประหารชีวิตตามพระราชบัญญัติการริบทรัพย์กบฏ (bill of attainder) โดยไม่มีการไต่สวนอย่างเป็นกิจจะลักษณะเสียก่อน ผลงานของอัครมหาเสนาบดี (chief minister) ของพระองค์ยังช่วยให้พระองค์ได้บรรลุเป้าหมายทางการเมืองหลายประการ แต่เสนาบดีหลายคนต้องถูกอัปเปหิหรือประหารชีวิตเมื่อไม่ทรงโปรดปรานอีก นักการเมืองที่โดดเด่นในรัชสมัยของพระองค์ ได้แก่ ทอมัส วูลซี, ทอมัส มอร์, ทอมัส ครอมเวลล์, ทอมัส แครนเมอร์, และริชาร์ด ริช นอกจากนี้ พระองค์ยังใช้จ่ายราชทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุร่าย ทรงแสวงหารายได้จากโภคทรัพย์ที่ได้มาจากการยุบเลิกอาราม และจากเงินที่เคยจ่ายให้แก่คริสตจักรโรมโดยเอาพระราชบัญญัติของรัฐสภาปฏิรูป (Reformation Parliament) มาแปรเงินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แม้การกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้ทรัพย์สินพอกพูนเข้าท้องพระคลัง แต่พระองค์ก็แทบสิ้นเนื้อประดาตัวอยู่เป็นนิจ เพราะความฟุ้งเฟ้อส่วนพระองค์ ประกอบกับสงครามทางทวีป (continental war) ที่เกิดขึ้นหลายครั้งและกินค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะสงครามที่ทรงก่อกับพระเจ้าฟร็องซัวที่ 1 แห่งฝรั่งเศส และจักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่ออ้างสิทธิเหนือราชบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรฝรั่งเศส อนึ่ง รัชสมัยของพระองค์ยังมีการผนวกอังกฤษและเวลส์โดยอาศัยกฎหมายในพระราชบัญญัติเวลส์ ค.ศ. 1535 และ 1542 (Laws in Wales Acts 1535 and 1542) ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติพระมหากษัตริย์ไอรแลนด์ ค.ศ. 1542 (Crown of Ireland Act 1542) แล้ว พระองค์จึงได้เป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษพระองค์แรกที่ได้ปกครองไอร์แลนด์ในฐานะพระมหากษัตริย์ไอร์แลนด์

ผู้คนในสมัยเดียวกับพระองค์มองว่า พระองค์ในวัยหนุ่มเป็นกษัตริย์ที่มีเสน่ห์ มีการศึกษาดี และประสบความสำเร็จ พระองค์ได้รับการพรรณนาว่า เป็น "หนึ่งในผู้ปกครองที่มากบารมีที่สุดที่เคยครองราชสมบัติแห่งอังกฤษ"[2] พระองค์ยังเป็นนักประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง แต่เมื่อพระชันษาสูงขึ้น พระองค์กลับกลายเป็นคนอ้วนอุ้ยอ้าย พระพลานามัยย่ำแย่ นำไปสู่การสวรรคตใน ค.ศ. 1547 พระองค์ถูกกล่าวขวัญในช่วงบั้นปลายพระชนม์ว่า เป็นกษัตริย์ตัณหากลับ อัตตาสูง อารมณ์รุนแรงไม่มั่นคง[3] เมื่อสิ้นพระองค์แล้ว พระราชโอรส คือ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 สืบราชบัลลังก์ต่อ

พระชายาและพระราชบุตร

แก้
พระราชบุตรซึ่งเป็นที่รับรู้
พระนาม วันพระราชสมภพ/ประสูติ วันสวรรคต/สิ้นพระชนม์ หมายเหตุ
กับ: กาตาลินาแห่งอารากอน (อภิเษกสมรส ณ พระราชวังพลาเซนเชีย 11 มิถุนายน ค.ศ. 1509, การอภิเษกสมรสเป็นโมฆะ ณ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1533)
พระราชธิดาไม่ปรากฏพระนาม
31 มกราคม ค.ศ. 1510
สิ้นพระชนม์เมื่อมีพระประสูติกาล
เฮนรี ดยุกแห่งคอร์นวอลล์ 1 มกราคม ค.ศ. 1511 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1511 สิ้นพระชนม์เมื่อพระชนมายุราวสองเดือน
พระราชโอรสไม่ปรากฏพระนาม
17 กันยายน ค.ศ. 1513
สิ้นพระชนม์ไม่นานหลังจากมีพระประสูติกาล
พระราชโอรสไม่ปรากฏพระนาม
8 มกราคม ค.ศ. 1515
สิ้นพระชนม์เมื่อมีพระประสูติกาล
แมรีที่ 1 แห่งอังกฤษ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1516 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1558 อภิเษกสมรสกับเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน เมื่อ ค.ศ. 1554, ไม่มีพระราชบุตรด้วยกัน
พระราชธิดาไม่ปรากฏพระนามนาม
10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1518
สิ้นพระชนม์เมื่อมีพระประสูติกาลหลังจากอยู่ในพระครรภ์มาแปดเดือน[4] หรือหลังจากมีพระประสูติกาลแล้วหนึ่งสัปดาห์
กับ: เอลิซาเบธ เบลานต์ (ชายาลับ)
เฮนรี ฟิตซ์รอย 15 มิถุนายน ค.ศ. 1519 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1536 พระราชบุตรนอกสมรส, เฮนรีที่ 8 ยอมรับเป็นพระราชบุตรเมื่อ ค.ศ. 1525, ไม่มีพระราชบุตร
กับ: แอนน์ บุลิน (อภิเษกสมรส ณ เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ 25 มกราคม ค.ศ. 1533, การอภิเษกสมรสเป็นโมฆะ ณ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1536, แอนน์ถูกตัดพระเศียรเมื่อ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1536
เอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ 7 กันยายน ค.ศ. 1533 24 มีนาคม ค.ศ. 1603 ไม่ได้อภิเษกสมรส, ไม่มีพระราชบุตร
พระราชโอรสไม่ปรากฏพระนาม
สิงหาคม/กันยายน ค.ศ. 1534
ตกพระโลหิต
พระราชบุตรไม่ปรากฏพระนาม
29 มกราคม ค.ศ. 1536
ตกพระโลหิตหลังอยู่ในพระครรโภทรได้สี่เดือน, เชื่อว่าเป็นพระราชโอรส[5]
กับ: เจน ซีมอร์ (อภิเษกสมรส ณ พระราชวังพลาเซนเชีย 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1536, สิ้นพระชนม์ ณ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1537)
เอ็ดเวิร์ดที่ 6 แห่งอังกฤษ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1537 6 กรกฎาคม ค.ศ. 1553 ไม่ได้อภิเษกสมรส, ไม่มีพระราชบุตร
กับ: แอนน์แห่งคลีฟส์ (อภิเษกสมรส ณ พระราชวังพลาเซนเชีย 6 มกราคม ค.ศ. 1540, การอภิเษกสมรสเป็นโมฆะ ณ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1540)
ไม่มีพระราชบุตรด้วยกัน
กับ: แคเทอริน เฮาเวิร์ด (อภิเษกสมรส ณ พระราชวังโอตแลนส์ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1540, การอภิเษกสมรสเป็นโมฆะ ณ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1541, แคเทอรินถูกตัดพระเศียรเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1542)
ไม่มีพระราชบุตรด้วยกัน
กับ: แคเทอริน พาร์ (อภิเษกสมรส ณ พระราชวังแฮมป์ตันคอร์ต 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1543, การอภิเษกสมรสสิ้นสุดลงเพราะพระเจ้าเฮนรีที่ 8 สวรรคตเมื่อ 28 มกราคม ค.ศ. 1547)
ไม่มีพระราชบุตรด้วยกัน

อ้างอิง

แก้
  1. Westminsterabbey 2017.
  2. Guy 2000, p. 41.
  3. Ives 2006, pp. 28–36
  4. Starkey 2003, p. 160
  5. Starkey 2003, p. 553

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ก่อนหน้า พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ ถัดไป
เฮนรีที่ 7    
พระมหากษัตริย์อังกฤษ
(ราชวงศ์ทิวดอร์)

(ค.ศ. 1509–1547)
  เอ็ดเวิร์ดที่ 6
เฮนรีที่ 7    
เจ้าไอร์แลนด์
(ราชวงศ์ทิวดอร์)

(ค.ศ. 1509–1547)
  ไม่มี
ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ไอร์แลนด์
ไม่มี    
พระมหากษัตริย์ไอร์แลนด์
(ราชวงศ์ทิวดอร์)

(ค.ศ. 1541–1547)
  เอ็ดเวิร์ดที่ 6