ราชาธิปไตยของไอร์แลนด์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ราชาธิปไตยของไอร์แลนด์ (อังกฤษ: Monarchy of Ireland)

ราชาธิปไตย
แห่งไอร์แลนด์
ราชาธิปไตยในอดีต
ตราแผ่นดิน
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6
พระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้าย

ปฐมกษัตริย์ Máel Sechnaill mac Máele Ruanaid
องค์สุดท้าย สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6
สถานพำนัก Viceregal Lodge
เริ่มระบอบ ค.ศ. 846
สิ้นสุดระบอบ 19 เมษายน 1949

พระมหากษัตริย์แห่งไอร์แลนด์ (ชาวต่างประเทศ) (ค.ศ. 1171–ค.ศ. 1541) แก้

พระมหากษัตริย์และพระมหากษัตรีย์แห่งไอร์แลนด์ (ชาวต่างประเทศ) แก้

พระมหากษัตริย์และพระมหากษัตรีย์แห่งไอร์แลนด์ (ค.ศ. 1541–ค.ศ. 1801) แก้

สมัยไร้กษัตริย์อังกฤษ

พระมหากษัตริย์และพระมหากษัตรีย์แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ (ค.ศ. 1801–ค.ศ. 1922) แก้

พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ (ค.ศ. 1922–ค.ศ. 1949) แก้

พระมหากษัตริย์และพระมหากษัตรีย์แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (ค.ศ. 1949–ปัจจุบัน) แก้

พระนามของพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตรีย์ในภาษาไอริช แก้

 • Henry: Einrí
 • Richard: Risteárd
 • John: Seán or Eoin
 • Edward: Éadhbhard or Éamonn
 • Jane: Sinéad
 • Mary: Máire
 • Elizabeth: Eilís
 • James: Séamas or Séamus
 • Oliver Cromwell: Oilibhéar Cromail
 • Richard Cromwell: Risteárd Cromail
 • Charles: Cathal or Séarlas
 • William: Uilliam
 • Anne: Áine
 • George: Seóirse
 • Victoria: Victeoiria

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ พระมหากษัตริย์แห่งไอร์แลนด์