แอนน์แห่งคลีฟส์

แอนน์แห่งคลีฟส์ (22 กันยายน ค.ศ. 1515 – 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1557) เป็นพระมเหสีองค์ที่ 4 ในพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1540

แอนน์แห่งคลีฟส์
พระราชขนิษฐาอันเป็นที่รัก
สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ
ดำรงพระยศ6 มกราคม ค.ศ. 1540 – 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1540
คู่อภิเษกพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ
ราชวงศ์ลามาร์ก (ประสูติ)
ทิวดอร์ (สมรส)
พระบิดาดยุกจอห์นที่ 3 แห่งคลีฟส์
พระมารดาดัชเชสมารีอาแห่งจือลิช-แบร์ก
ประสูติ22 กันยายน ค.ศ. 1515
ดึสเซิลดอร์ฟ ดัชชีแบร์ก จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
สิ้นพระชนม์16 กรกฎาคม ค.ศ. 1557 (41 ปี)
พระตำหนักเชลซี อังกฤษ
ลายพระอภิไธย
พระมเหสีทั้งหกของ
พระเจ้าเฮนรีที่ 8
กาตาลินาแห่งอารากอน
แอนน์ บุลิน
เจน ซีมอร์
แอนน์แห่งคลีฟส์
แคเทอริน เฮาเวิร์ด
แคเทอริน พาร์

แอนน์ประสูติเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1515 เป็นธิดาในจอห์นที่ 3 ดยุกแห่งคลีฟส์ ผู้ครองดัชชีแห่งคลีฟส์ในประเทศเยอรมนี/ประเทศเนเธอร์แลนด์ปัจจุบัน จากพระสาทิสลักษณ์ที่ปรากฏในพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ประเทศฝรั่งเศส จะเห็นได้ว่าแอนน์มีบาดแผลทั่วทั้งพระองค์ เชื่อกันว่าเป็นเพราะโรคอีสุกอีใส[ต้องการอ้างอิง] แอนน์และเฮนรีที่ 8 ทรงเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน 7 ชั้นผ่านทางพระเจ้าจอห์นที่ 2 แห่งฝรั่งเศส

พระนางถูกถอดลงจากยศ "สมเด็จพระราชินี" และทรงดำรงพระอิสริยยศ "เจ้าหญิง" แห่งอังกฤษแทน พระสวามีตรัสเรียกพระองค์ว่า "น้องสาว" แอนน์ทรงเป็นอัครมเหสีเพียงพระองค์เดียวที่ดำรงพระชนม์อยู่จนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งอังกฤษ

พระอิสริยยศ แก้ไข

 
ตราประจำพระองค์[1]
  • เฮอร์ไฮเนส ดัชเชสแอนน์แห่งคลีฟส์, ดัชเชสแห่งจือลิช-แบร์ก, เคาน์เตสแห่งมาร์กและราเวนแบร์ก, เลดีแห่งราเวนชไตน์ (22 กันยายน ค.ศ. 1515 – 6 มกราคม ค.ศ. 1540)
  • เฮอร์มาเจสตี พระราชินีแห่งอังกฤษ (6 มกราคม ค.ศ. 1540 – 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1540)
  • เฮอร์ไฮเนส ดัชเชสแอนน์แห่งคลีฟส์, พระราชขนิษฐาอันเป็นที่รัก (9 กรกฎาคม ค.ศ. 1540 – 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1557)

อ้างอิง แก้ไข

  1. Boutell, Charles (1863), A Manual of Heraldry, Historical and Popular, London: Winsor & Newton, p. 278
ก่อนหน้า แอนน์แห่งคลีฟส์ ถัดไป
เจน ซีมอร์    
พระราชินีแห่งอังกฤษ
  แคเทอริน เฮาเวิร์ด