แคเทอริน เฮาเวิร์ด

พระมเหสีพระองค์ที่ห้าในพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ

สมเด็จพระราชินีแคเทอรินแห่งอังกฤษ เดิมชื่อ แคเทอริน เฮาเวิร์ด (Catherine Howard) เสด็จพระราชสมภพราว ค.ศ. 1523 สวรรคต 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1542 เป็นสมเด็จพระราชินีอัครมเหสีพระองค์ที่ 5 ของพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ และบางครั้งบางคราวเป็นที่รู้จักจากพระราชสมัญญาที่องค์กษัตริย์ทรงพระราชดำรัสเรียกว่า "my beauty rose " พระองค์เป็นธิดาของลอร์ดเอ็ดมัด เฮาเวิร์ด บุตรของดยุคแห่งนอฟอล์ค ซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่ชายแท้ๆของเลดี้เอลิซาเบธ ฮอร์เวิร์ดซึ่งเป็นมารดาของพระนางแอนน์ โบลีน พระราชินีพระองค์ที่ 2ของพระเจ้าเฮนรีที่ 8แห่งอังกฤษ

แคเทอริน เฮาเวิร์ด
สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ
ดำรงพระยศ28 กรกฎาคม ค.ศ. 1540 – 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1541
พระราชสมภพค.ศ. 1523 แลมเบธ ลอนดอน
สวรรคต13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1542 (18 พรรษา)
หอคอยแห่งลอนดอน อังกฤษ
พระราชสวามีพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ
ราชวงศ์ทิวดอร์ (สมรส)
พระราชบิดาลอร์ดเอ็ดมุนด์ เฮาเวิร์ด
พระราชมารดาโจคัสตา คัลเพเพอร์
ลายพระอภิไธย

แคเทอรินทรงเสกสมรสกับพระเจ้าเฮนรีที่ 8 ในวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1540 ที่พระราชวังโอตแลนด์ แทบจะทันทีหลังพระพระเจ้าเฮนรีที่ 8 ทรงหย่าขาดจากพระราชินีแอนน์แห่งคลีฟ ซึ่งในขณะนั้น พระเจ้าเฮนรี่ ที่ 8 กับพระนาง ทรงมีอายุต่างกัน 20 กว่าปี พระราชินีแคเทอรินทรงถูกสำเร็จโทษภายหลังจากการเสกสมรสไม่ถึง 2 ปี เนื่องจากคบชู้กับ โทมัส คัลเปเปอร์ พระราชดำรัสสุดท้ายคือ

"I die a Queen, but I would rather have died the wife of Culpepper."

"เราตายอย่างพระราชินีองค์หนึ่ง แต่เราจะพึงพอใจมากกว่าหากเราตายในฐานะภรรยาของคัลเปเปอร์"

พระราชินีแคเทอริน ถูกสำเร็จโทษในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1542 พระศพถูกฝังไว้ให้พื้นโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ เคียงข้างกับพระราชินีแอนน์ โบลีน

พระมเหสีทั้งหกของ
พระเจ้าเฮนรีที่ 8
กาตาลินาแห่งอารากอน
แอนน์ บุลิน
เจน ซีมอร์
แอนน์แห่งคลีฟส์
แคเทอริน เฮาเวิร์ด
แคเทอริน พาร์

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า แคเทอริน เฮาเวิร์ด ถัดไป
สมเด็จพระราชินีแอนน์แห่งคลีฟส์    
พระราชินีแห่งอังกฤษ
พระราชินีแห่งไอร์แลนด์
ในพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ

  สมเด็จพระราชินีแคเทอริน พารร์