แคเทอริน เฮาเวิร์ด

แคเทอริน เฮาเวิร์ด
HowardCatherine02.jpeg
ราชินีแห่งอังกฤษ
(28 กรกฎาคม ค.ศ. 1540 – 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1541)
พระราชสวามีพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ
ราชวงศ์ทิวดอร์ (สมรส)
พระราชบิดาลอร์ดเอ็ดมุนด์ เฮาเวิร์ด
พระราชมารดาโจคัสตา คัลเพเพอร์
ประสูติค.ศ. 1523 แลมเบธ ลอนดอน
สวรรคต13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1542 (18 พรรษา)
หอคอยแห่งลอนดอน อังกฤษ
ลายพระอภิไธย
พระมเหสีทั้งหกของ
พระเจ้าเฮนรีที่ 8
Catalina de Aragón, por un artista anónimo.jpg กาตาลินาแห่งอารากอน
Anne boleyn.jpg แอนน์ บุลิน
Hans Holbein d. J. 032b.jpg เจน ซีมอร์
AnneCleves.jpg แอนน์แห่งคลีฟส์
HowardCatherine02.jpeg แคเทอริน เฮาเวิร์ด
Catherine Parr from NPG.jpg แคเทอริน พาร์

สมเด็จพระราชินีแคเทอรินแห่งอังกฤษ เดิมชื่อ แคเทอริน เฮาเวิร์ด (Catherine Howard) เสด็จพระราชสมภพราว ค.ศ. 1523 สวรรคต 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1542 เป็นสมเด็จพระราชินีอัครมเหสีพระองค์ที่ 5 ของพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ และบางครั้งบางคราวเป็นที่รู้จักจากพระราชสมัญญาที่องค์กษัตริย์ทรงพระราชดำรัสเรียกว่า "my beauty rose " พระองค์เป็นธิดาของลอร์ดเอ็ดมัด เฮาเวิร์ด บุตรของดยุคแห่งนอฟอล์ค ซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่ชายแท้ๆของเลดี้เอลิซาเบธ ฮอร์เวิร์ดซึ่งเป็นมารดาของพระนางแอนน์ โบลีน พระราชินีพระองค์ที่ 2ของพระเจ้าเฮนรีที่ 8แห่งอังกฤษ

แคเทอรินทรงเสกสมรสกับพระเจ้าเฮนรีที่ 8 ในวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1540 ที่พระราชวังโอตแลนด์ แทบจะทันทีหลังพระพระเจ้าเฮนรีที่ 8 ทรงหย่าขาดจากพระราชินีแอนน์แห่งคลีฟ ซึ่งในขณะนั้น พระเจ้าเฮนรี่ ที่ 8 กับพระนาง ทรงมีอายุต่างกัน 20 กว่าปี พระราชินีแคเทอรินทรงถูกสำเร็จโทษภายหลังจากการเสกสมรสไม่ถึง 2 ปี เนื่องจากคบชู้กับ โทมัส คัลเปเปอร์ พระราชดำรัสสุดท้ายคือ

"I die a Queen, but I would rather have died the wife of Culpepper."

"เราตายอย่างพระราชินีองค์หนึ่ง แต่เราจะพึงพอใจมากกว่าหากเราตายในฐานะภรรยาของคัลเปเปอร์"

พระราชินีแคเทอริน ถูกสำเร็จโทษในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1542 พระศพถูกฝังไว้ให้พื้นโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ เคียงข้างกับพระราชินีแอนน์ โบลีน

อ้างอิงแก้ไข