เอ็กโซ

(เปลี่ยนทางจาก Exo (band))

เอ็กโซ (Exo หรือ EXO) อาจหมายถึง

เป็นคำอุปสรรค

Exo เป็นคำอุปสรรคจากภาษากรีก ἔξω (éksō) หมายถึงด้านนอกหรือภายนอก อาทิเช่น

ดูเพิ่ม