เอ็กโซ

(เปลี่ยนทางจาก EXO)

เอ็กโซ (Exo หรือ EXO) อาจหมายถึง

เป็นคำอุปสรรค

Exo เป็นคำอุปสรรคจากภาษากรีก ἔξω (éksō) หมายถึงด้านนอกหรือภายนอก อาทิเช่น

ดูเพิ่ม