117 โลเมีย

ดาวเคราะห์น้อย


117 Lomia เป็นดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อย ตั้งชื่อมาจาก Lamia ปีศาจเพศหญิงจากเทพนิยายกรีก

117 Lomia
ลักษณะของวงโคจร
จุดเริ่มยุค December 31, 2006 (JD 2454100.5)
ระยะจุดไกล
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
460.170 จิกะเมตร (3.076 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุดใกล้
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
434.790 จิกะเมตร (2.906 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก:447.480 จิกะเมตร (2.991 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง:0.028
คาบดาราคติ:1889.604 วัน (5.17 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
17.22 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย:0.674°
ความเอียง:14.928°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
348.991°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
62.315°

อ้างอิงแก้ไข

แม่แบบ:รายชื่อดาวเคราะห์น้อย/101-200