ความเยื้องศูนย์กลาง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

'ความเยื้องศูนย์กลาง อาจหมายถึง