ความเยื้องศูนย์กลาง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ความเยื้องศูนย์กลาง อาจหมายถึง