ปีจูเลียน (Julian year) เป็นหน่วยวัดเวลาที่ใช้ในทางดาราศาสตร์เป็นหลัก มีค่าเท่ากับ 1 ปีในปฏิทินจูเลียน ซึ่งก็คือเท่ากับ 365.25 วัน[1] = 31557600 วินาที โดยหน่วยวันในที่นี้หมายถึงเวลาที่เท่ากับ 86400 วินาทีพอดี ไม่ได้หมายถึงวันสุริยคติหรือวันตามในปฏิทิน

ปีจูเลียน
เป็นหน่วยของเวลา
สัญลักษณ์a, aJ, Jy 
การแปลงหน่วย
1 a, aJ, Jy ใน ...... มีค่าเท่ากับ ...
   เอสไอ   31,557,600 วินาที
   วัน   365.25
   ปีสุริยคติ   ≈1.000021

ให้ระวังว่าปีจูเลียนเป็นแนวคิดคนละอย่างกันกับวันจูเลียน ที่ใช้ชื่อว่า "ปีจูเลียน" ก็เพราะเป็นปีปฏิทินเฉลี่ยในปฏิทินจูเลียน ซึ่งก็คือ 365.25 วันตามปฏิทิน

หากเทียบค่ากับปีสุริยคติเฉลี่ย (ประมาณ 365.24218957 วัน = 31556925.179 วินาที (ณ กลางปี 2013)) หรือปีปฏิทินเฉลี่ยในปฏิทินกริกอเรียน (365.2425 วัน = 31556952 วินาที) หนึ่งปีจูเลียนจะมีค่าประมาณ 1.000021384 ปีสุริยคติเฉลี่ย และเท่ากับประมาณ 1.000020534 ปีปฏิทินกริกอเรียนเฉลี่ย

การใช้งาน

แก้

ปีจูเลียนใช้ในสาขาดาราศาสตร์เป็นหลัก สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (IAU) กำหนดปีเป็นปีจูเลียน[2][3] สัญลักษณ์หน่วยคือ a ย่อมาจาก ภาษาละติน annum

เมื่อแสดงระยะเวลาการโคจรของวัตถุท้องฟ้าเป็นปี มักใช้ปีจูเลียน นอกจากนี้ 1 ปีแสง คือระยะทางที่แสงเดินทางในสุญญากาศใน 1 ปีจูเลียน ซึ่งเท่ากับ 9460730472580800 เมตรคือ 9460730472580800 เมตร

ศตวรรษจูเลียน

แก้
ศตวรรษจูเลียน
เป็นหน่วยของเวลา
สัญลักษณ์T 
การแปลงหน่วย
1 T ใน ...... มีค่าเท่ากับ ...
   เอสไอ   3,155,760,000 วินาที
   วัน   36,525

ระยะเวลา 100 ปีจูเลียน (36525 วัน) เรียกว่าศตวรรษจูเลียน (Julian century)[4] 1 ศตวรรษจูเลียนเท่ากับ 3155760000 วินาที

ค่าศตวรรษจูเลียนมักใช้เป็นค่าบอกจุดของเวลา โดยคำนวณโดยนับ 0 ที่ต้นยุคอ้างอิง J2000.0 มักแทนด้วยอักษร T ในสมการ

ค่าศตวรรษจูเลียนในวันหนึ่ง ๆ คำนวณโดย[5]

ศตวรรษจูเลียนถูกใช้เป็นตัวแปรอ้างอิงสำหรับการขยายเวลาในทฤษฎีทางดาราศาสตร์ต่าง ๆ

อ้างอิง

แก้
  1. ユリウス年・ユリウス世紀 国立天文台、暦Wiki
  2. [1] 4.13 Non-SI units、Table 5. Non-SI units that are recognised for use in astronomny.
  3. [2] 5.15 Astronomical units の第3段落目に次の記述がある。Although there are several different kinds of year (as there are several kinds of day), it is best to regard a year as a julian year of 365.25 days (31.5576 Ms) unless otherwise specified.
  4. [3] 5.15 Astronomical units の第3段落目。
  5. ユリウス年・ユリウス世紀 暦Wiki、暦計算室、国立天文台