ลองจิจูดของจุดโหนดขึ้น

ลองจิจูดของจุดโหนดขึ้น หรือ ราหู[1] (อังกฤษ: longitude of the ascending node) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของวงโคจร หมายถึงมุมระหว่างจุดอ้างอิงและโหนดขึ้น

ภาพแสดงลองจิจูดของจุดโหนดขึ้น

อ้างอิง แก้

  1. หน้า 24 การศึกษา, โหนด-โหลด. "องค์ความรู้ ภาษา วัฒนธรรม" โดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. เดลินิวส์ฉบับที่ 24,793: วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10 ปีระกา