อัตราเร็วในวงโคจร

อัตราเร็วในวงโคจร คืออัตราเร็วของวัตถุหนึ่งขณะโคจรรอบวัตถุอื่น ซึ่งอัตราเร็ว จะมีค่าเท่ากับ

  • วงโคจรปกติ:
  • วงโคจรวงรี:
  • วงโคจรพาราโบลา:
  • วงโคจรไฮเพอร์โบลา: