มุมของจุดใกล้ที่สุด

มุมของจุดใกล้ที่สุด (argument of periapsis) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของวงโคจร หมายถึงมุมระหว่างจุดใกล้ที่สุดของวงโคจรกับโหนดขึ้น

ภาพแสดงมุมของจุดใกล้ที่สุด