กึ่งแกนเอกและกึ่งแกนโท

(เปลี่ยนทางจาก กึ่งแกนเอก)

ระยะกึ่งแกนเอก (อังกฤษ: Semi-major axis) ในทางเรขาคณิต หมายถึงความยาวครึ่งหนึ่งของแกนเอก ซึ่งใช้แสดงถึงมิติของวงรีหรือไฮเพอร์โบลา ระยะกึ่งแกนโท (อังกฤษ: Semi-minor axis) ของวงรีหรือไฮเพอร์โบลาหมายถึงส่วนของเส้นตรงที่ทำมุมฉากกับกึ่งแกนเอกและมีหางด้านหนึ่งอยู่ที่จุดศูนย์กลางของภาคตัดกรวย

กึ่งแกนเอก (a) และกึ่งแกนโท (b) ของวงรี