100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

สัญลักษณ์โครงการ 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแก้ไข

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยนั้น มีหลักเกณฑ์ทั้งหมด 4 หลักเกณฑ์ ดังนี้

  • เป็นหนังสือเล่ม
  • เพียบพร้อมด้วยวรรณศิลป์
  • เนื้อหา ท่วงทำนอง ภาพประกอบตอบสนองกลุ่มอายุนักอ่าน
  • เนื้อหาช่วยให้ผู้อ่านสนใจรากเหง้าของสังคม และวัฒนธรรมไทย

กรรมการในการพิจารณาแก้ไข

กรรมการในการพิจารณา 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยนั้น มีทั้งหมด 6 ท่านด้วยกัน ดังนี้

รายชื่อหนังสือแก้ไข

กลุ่มเด็กเล็กวัย 0-6 ปีแก้ไข

ชื่อหนังสือ เขียนเรื่อง/เรื่องจาก ภาพประกอบ สำนักพิมพ์
กุ๋งกิ๋ง ชุดนิทานส่งเสริมสุขนิสัย มนฤดี ทองกลอย ชาตรี ศรีพลแผ้ว สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์
ขอหนูหลับหน่อย รินนา คลานุวัฒน์ รินนา คลานุวัฒน์ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อเด็ก
ความรัก เพลิกา โลหารชุน กิตติ อุ่นทรัพย์ สำนักพิมพ์แต้มฝัน
คุณช้างโต...ช่วยหน่อยได้ไหม วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย สำนักพิมพ์แพรวเพื่อเด็ก
งานป่า ตาลุ่ง ตุง ตุ๊ง ตุ๊บปอง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์ สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์
เจ้าด่างหมาดี บุญเจิด แก้วกระจ่าง ประสิทธิ์ อึ้ง สำนักพิมพ์บรรกิจ
ชาวนาไทย เกริก ยุ้นพันธ์ เกริก ยุ้นพันธ์ สำนักพิมพ์เกริกยุ้นพันธ์
ติ๊กต๊อกพักผ่อน ชัชชัย ทับทิมอ่อน ธวัชชัย นาคประดิษฐ์ มูลนิธิเด็ก
ติ๊ดตี้ขี้แย มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รติมัย หงส์วุสิทธิกุล สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์
นิ่ง ชีวัน วิสาสะ - สำนักพิมพ์ครูชีวัน
นุ่มนิ่มจอมซน ปิยนุช วงษ์กาญจนรัตน์ วินิจ ยืสมัน สำนักพิมพ์ห้องเรียน
บทกลอนกล่อมเด็กและบทปลอบเด็ก แม้นมาศ ชวลิต - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไม้อ่อนย่อมดัดได้ดังใจ พรพิไล เลิศวิชา - สำนักพิมพ์ธารปัญญา
บ้องแบ๊ว พรรณทิพย์ บริบูรณ์
ทวี คิรีธนชัย
พรรณทิพย์ บริบูรณ์
ทวี คิรีธนชัย
สำนักพิมพ์แพรวเพื่อเด็ก
บ้านซ่อนหาของแม่มดปุ๊กลุก รศ.พูนสุข บุณย์สวัสดิ์
ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์
ศรายุทธ เนียมประยูร สำนักพิมพ์พาส เอ็ดดูเคชั่น
เป็นอะไรดีหนอ ศ.คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์
เพื่อนรักในป่าใหญ่ ชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์ ชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์ สำนักพิมพ์ธารปัญญา
แมวยายปุ๋ง ดำรงศักดิ์ บุญสู่ ธารทิพย์ สมบัติแก้ว สำนักพิมพ์ชมรมเด็ก
ราชากะฤๅษี (1-6) ปรีดา ปัญญาจันทร์ ปรีดา ปัญญาจันทร์ สำนักพิมพ์วาดดาว
หนูน้อยพลอยเพสิน ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
กิติยวดี บุญซื่อ
- คณะกรรมการโครงการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
หัวกลมหาบ้าน พัชรี สุคนธ์ วินิจ ยืสมัน สำนักพิมพ์นานมีบุ๊ค คิดดี้
หัวใจแปลงร่าง สองขา จิตใส สำนักพิมพ์พาส แอท คิดส์
เหมียวสามขา สุรศักดิ์ พุ่มรัก สุรศักดิ์ พุ่มรัก สำนักพิมพ์นานมีบุ๊ค คิดดี้
อั้นไม่ไหว ขอไปด้วย ลำพู แสงลภ ชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์ สำนักพิมพ์พาส แอท คิดส์

กลุ่มเด็กโตวัย 6-12 ปีแก้ไข

ประเภทการ์ตูน
ชื่อหนังสือ เขียนเรื่อง/เรื่องจาก ภาพประกอบ สำนักพิมพ์
การ์ตูนพุทธประวัติ โอม รัชเวทย์ - สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ม็อกซ์ แมวมหัศจรรย์ สุมาลี วราพงษ์ พงศ์เจตน์พงศ์ สำนักพิมพ์นานมีบุ๊ค ทีน
มอม มลว.คึกฤกธิ์ ปราโมช - สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
โลกจิ๋วตัวร้อน เยาวนันท์ เชฐรัตน์ ต้นข้าว มูลนิธิเด็ก
วิกฤตดาว อภิชาต รอดวัฒนกุล - มูลนิธิเด็ก
หลวงพี่เฮี้ยงแห่งวัดมะนาวหวาน อิศรา สุคงคารัตนกุล ทอปัด สกุลวรรณดี มูลนิธิเด็ก
ประเภทนิทานประกอบภาพ นิทาน
ชื่อหนังสือ เขียนเรื่อง/เรื่องจาก ภาพประกอบ สำนักพิมพ์
ของขวัญของหอยทาก ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ พรเนตร อร่างมงคลวิชัย สำนักพิมพ์แปลนฟอร์คิดส์
ของเล่นเดินทาง เทพศิริ สุขโสภา - มูลนิธิเด็ก
ฉันมีความสุขจังเลย ดร.สายสุรี จุติกุล - สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์
ชุดนิทานแสนรักจากนักเขียนเอก เรื่อง ข้าวเพียงเมล็ดเดียว สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์ ศ.ปรีชา เถาทอง สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์
ชุดนิทานพื้นบ้านตำนานแผ่นดินและนิทานโม้อมตะ รัตนา คชนาท สิทธิพร พวงสุข และคณะ สำนักพิมพ์ห้องเรียน
ตาคมจับยักษ์ และชุดนิทานไทยโดยศิลปินไทย ชีวัน วิสาสะ สุรเดช แก้วทำไม้ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อเด็ก
นิทานไทลื้อ ในมณฑลยูนนาน เหยียนเวินเปียน
เจิงเผิง
สุชาติ ภูมิบริรักษ์ สำนักพิมพ์ดีดีบุ๊คส์
นิทานเสียวสวาติ คาหมาน คนไค - สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
นิทาพื้นบ้าน ธวัช ปุณโณทก - สำนักพิมพ์ปันรู้
ปีกของหนู สุตไผท เมืองไทย สุตไผท เมืองไทย สำนักพิมพ์แพรวเพื่อเด็ก
โลกจิ๋วตัวร้อน เยาวนันท์ เชฐรัตน์ ต้นข้าว มูลนิธิเด็ก
พระเจ้าห้าร้อยชาติ ชาดกจากพระไตรปิฎก - ธรรมสภา
โรงเรียนริมทะเล สาคร พูลสุข ภูมิไฑ ปทุมสูติ สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
101 เรื่องเอก นิทานอีสป บรรณาธิการสำนักพิมพ์ห้องเรียน - สำนักพิมพ์ห้องเรียน
สังข์ทอง :นิทานไทยเรื่องเอก, พระสุธน-มโนห์รา โกศล ทองด้วง - สำนักพิมพ์ห้องเรียน
ประเภทเรื่องสั้น นิทาน
ชื่อหนังสือ เขียนเรื่อง/เรื่องจาก สำนักพิมพ์
แก้วหยดเดียว ศรีดาวเรือง มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา
เจ้าหงิญ บินหลา สันกาลาคีรี สำนักพิมพ์มติชน
ชุดนิทานในประชาคมอาเซียน ส.พลายน้อย สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
นิทานล้านบรรทัด (1-2) ประภาส ชลศรานนท์ สำนักพิมพ์อะบุ๊ค
วรรณมาลัย รวมเรื่องสั้นไทยร่วมสมัยหลัง พ.ศ. 2475 จาก 41 นักเขียนไทย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
เส้นสมมุติ วินทร์ เลียววาริณ สำนักพิมพ์ 113
ประเภทร้อยกรอง บทกวี
ชื่อหนังสือ เขียนเรื่อง/เรื่องจาก สำนักพิมพ์
กาญจนกานท์ รวมบทกวีวรรคทองร่วมสมัย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สถาบันภาษาไทย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
บทกวีคัดสรร ตุลาวรรณกรรม (1-2) บรรณาธิการคณะกรรมการคัดสรรหนังสือชุดตุลาวรรณกรรม มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา

อ้างอิงแก้ไข