นานมีบุ๊คส์

(เปลี่ยนทางจาก สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์)

นานมีบุ๊คส์ (อักษรโรมัน: Nanmeebooks) คือสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดย สุวดี จงสถิตย์วัฒนา แยกมาจากบริษัท นานมี (เครื่องเขียนและหนังสือภาษาจีน) หนังสือส่วนมากเป็นวรรณกรรมเยาวชน

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ประเภทบริษัทจำกัด
ก่อตั้งพ.ศ. 2535
สำนักงานใหญ่11 อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
สุวดี จงสถิตย์วัฒนา
ผลิตภัณฑ์หนังสือ
โดยเริ่มต้นจากการผลิตหนังสือแปลแนวความรู้ และขยายตัวต่อมา จนครอบคลุมหนังสือที่ตอบสนอง หลากรสนิยม สำหรับคนทุกวัย ทั้งแนวบันเทิงคดี สารคดี และแนวความรู้สำหรับเยาวชน โดยขยายออกเป็น สำนักพิมพ์ย่อย อีก 7 สำนักพิมพ์ คือ
  1. Nanmeebooks Kiddy
  2. Nanmeebooks Young Reading
  3. Nanmeebooks Teen
  4. Nanmeebooks Crime&Mystery
  5. Nanmeebooks Anovel
  6. Kimberly
  7. Inspire

รวมทั้งผลิตนิตยสารสำหรับเยาวชน 2 ฉบับ คือ เล่มโปรด และ Go Genius รวมทั้งเป็นผู้นำเข้าซึ่งสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ คือ สื่อปฐมวัย สื่อวิทยาศาสตร์ และ สื่อคณิตศาสตร์ ทั้งยังริเริ่มจัดทำกิจกรรมและโครงการ เพื่อเสริมความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และครูบรรณารักษ์อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ Nanmeebooks Reading Club

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข