โสมกานดา ภาษวัธน์

โสมกานดา ภาษวัธน์ (เดิม หม่อมเจ้าโสมกานดา จันทรทัต; 10 มกราคม พ.ศ. 2461 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2553) เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา ประสูติแต่หม่อมอาบ จันทรทัต ณ อยุธยา

ท่านหญิง

โสมกานดา ภาษวัธน์
เกิดหม่อมเจ้าจำรูญจันทราภา
10 มกราคม พ.ศ. 2461
วังถนนสำราญราษฏร์ จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
เสียชีวิต24 มีนาคม พ.ศ. 2553 (92 ปี)
โรงพยาบาลสมิติเวช กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรสพลตำรวจตรี พิบูลย์ ภาษวัธน์
บุตร6 คน
บิดามารดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา
หม่อมอาบ จันทรทัต ณ อยุธยา

ประวัติ

แก้

โสมกานดา ภาษวัธน์ มีพระนามเมื่อประสูติว่า หม่อมเจ้าจำรูญจันทราภา ต่อมาได้รับพระราชทานพระนามใหม่จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "โสมกานดา" เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา ประสูติแต่หม่อมอาบ จันทรทัต ณ อยุธยา ณ วังถนนสำราญราษฏร์ จังหวัดพระนคร มีโสทรเชษฐาและโสทรเชษฐภคินี 3 องค์ ได้แก่

 • หม่อมเจ้าจันทรศิริปริวัตร จันทรทัต (3 มกราคม พ.ศ. 2445 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2518)
 • หม่อมเจ้าอุรคินทร์ จันทรทัต (22 มีนาคม พ.ศ. 2456 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2511)
 • หม่อมเจ้าศศวินทุวิศาล จันทรทัต (2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460 – 2 กันยายน พ.ศ. 2527)

มีเชษฐาและเชษฐภคินีต่างพระมารดา 4 องค์ ได้แก่

 • หม่อมเจ้าทัตจันทร์จำรูญ จันทรทัต (20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428 – พ.ศ. 2485)
 • หม่อมเจ้าวิบูลย์จันทรา จันทรทัต (9 กุมภาพันธ์ 2429 – 1 มกราคม พ.ศ. 2473)
 • หม่อมเจ้าประภาจันทรี จันทรทัต (พ.ศ. 2436 – 4 มีนาคม พ.ศ. 2455)
 • หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทรทัต จันทรทัต (16 กรกฎาคม พ.ศ. 2438 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2507)

สมรส

แก้

หม่อมเจ้าโสมกานดา จันทรทัต ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2489[1] เพื่อสมรสกับพลตำรวจตรีพิบูลย์ ภาษวัธน์ มีบุตร–ธิดา 6 คน ได้แก่

 • อภิพร ภาษวัธน์ สมรสกับพจมาน สุทัศน์ ณ อยุธยา มีธิดา 2 คน
 • พรรณโสม ภาษวัธน์ สมรสและหย่ากับเกียรติศักดิ์ โพธยานนท์ มีบุตร 1 คน
 • อนุพช ภาษวัธน์ สมรสกับลัดดาวัลย์/พัฒน์ชนัน ศรีชยาภรณ์ มีธิดา 1 คน
 • โสมภาณี ภาษวัธน์ สมรสกับศรีวิชัย ศรีสุวรรณ มีบุตร–ธิดา 3 คน
 • เพ็ญโสม ภาษวัธน์
 • พิมพ์โสม ภาษวัธน์

โสมกานดา ภาษวัธน์ ถึงชีพิตักษัยเนื่องจากหทัยล้มเหลวด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลสมิติเวช เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553 สิริชันษา 92 ปี นับเป็นหม่อมเจ้าองค์สุดท้ายของราชสกุลจันทรทัต การนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเพลิงศพโสมกานดา ภาษวัธน์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ เมรุวัดธาตุทอง

อ้างอิง

แก้