พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์ (28 กรกฎาคม พ.ศ. 2369 – 6 มกราคม พ.ศ. 2424) มีพระนามเดิมว่า “หม่อมเจ้าสิงหนาท“ เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์ ประสูติแต่คุณหญิงแสง (พระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี) เมื่อวันศุกร์ เดือน 8 แรม 9 ค่ำ ปีจอ ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2369 มีพระโสทรภคินี คือ หม่อมเจ้าละมุล

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์
พระวรวงศ์เธอ ชั้น 2
พระองค์เจ้าชั้นตรี
ประสูติ28 กรกฎาคม พ.ศ. 2369
สิ้นพระชนม์6 มกราคม พ.ศ. 2424 (54 ปี)
หม่อมหม่อมศิลา
หม่อมเปรม
ราชสกุลกุญชร
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์
พระมารดาคุณหญิงแสง

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระยศเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์ เมื่อปีมะโรง พ.ศ. 2411 ทรงบัญชาการกรมพระอัศวราช กรมมหรสพ พระองค์สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อเดือนยี่ แรม 6 ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2423 (แบบสากลคือ พ.ศ. 2424) สิริพระชันษา 54 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8 ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ใน {{ISBN}}: checksum