หม่อมเจ้าจันทรศิริปริวัตร จันทรทัต

พันโท หม่อมเจ้าจันทรศิริปริวัตร จันทรทัต (3 มกราคม พ.ศ. 2445 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2511) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา ประสูติแต่หม่อมอาบ จันทรทัต ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าจันทรศิริปริวัตร จันทรทัต
หม่อมเจ้าจันทรศิริปริวัตร จันทรทัต.jpg
หม่อมหม่อมจรูญ จันทรทัต ณ อยุธยา
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา
พระมารดาหม่อมอาบ จันทรทัต ณ อยุธยา
ประสูติ3 มกราคม พ.ศ. 2445
สิ้นชีพิตักษัย25 มีนาคม พ.ศ. 2511 (66 ปี)

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าจันทรศิริปริวัตร จันทรทัต เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา ประสูติแต่หม่อมอาบ จันทรทัต ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2445 มีโสทรอนุชาและโสทรขนิษฐา 3 องค์ ได้แก่

 • หม่อมเจ้าอุรคินทร์ จันทรทัต (พ.ศ. 2456-2511)
 • หม่อมเจ้าศศวินทุวิศาล จันทรทัต (พ.ศ. 2460-2527)
 • โสมกานดา ภาษวัธน์ (พ.ศ. 2461-2553)

และมีเชษฐาและเชษฐภคินีต่างพระมารดา 4 องค์ ได้แก่

เมื่อปี พ.ศ. 2452 ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาทรงเข้ารับราชการเป็นทหาร มียศสูงสุดที่ “พันโท” เนื่องจากทรงรับราชการทหารที่ต่างจังหวัดจึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับโอรสธิดานัก[1]

หม่อมเจ้าจันทรศิริปริวัตร จันทรทัต สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2511 สิริชันษา 55 ปี[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ครอบครัวแก้ไข

 
หม่อมเจ้าจันทรศิริปริวัตรฉายกับพระบิดา หม่อม และโอรสธิดา

หม่อมเจ้าจันทรศิริปริวัตร จันทรทัต เสกสมรสกับหม่อมจรูญ จันทรทัต ณ อยุธยา (สกุลเดิม ณ ถลาง) มีโอรสธิดา 3 คน ได้แก่

 • หม่อมราชวงศ์ประสมจันทร์จรูญ บุนนาค สมรสกับวิลาศ บุนนาค มีบุตร 1 คน คือ
  • ฟิลลิปวีระ บุนนาค
 • หม่อมราชวงศ์ประยูรจันทร์เจริญ จันทรทัต
 • หม่อมราชวงศ์จันทร์แรมศิริโชค จันทรทัต สมรสกับโอนอ่อน จันทรทัต ณ อยุธยา มีบุตร 2 คน ได้แก่
  • หม่อมหลวงจันทรจุฑา จันทรทัต สมรสกับศกลวรรณ จันทรทัต ณ อยุธยา มีบุตร ได้แก่
   • ปิ่นจันทรา จันทรทัต ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงจันทรขจร จันทรทัต

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. หม่อมราชวงศ์จันทร์แรมศิริโชค จันทรทัต. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันโท หม่อมเจ้าจันทรศิริปริวัตร จันทรทัต. กรุงเทพ : พรหมประสิทธิ์การพิมพ์, พ.ศ. 2519. 144 หน้า.
 2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 3. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เล่ม 82 ตอนที่ 97 ราชกิจจานุเบกษา 11 พฤษภาคม 2508