โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ

(เปลี่ยนทางจาก โลกและอวกาศโอลิมปิก)

การแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิก (อังกฤษ: International Earth Science Olympiad; ตัวย่อ: IESO) เป็นสาขาหนึ่งในสิบสองสาขาของโอลิมปิกวิชาการ เป็นการแข่งขันประจำปีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อทดสอบความสามารถในสาขาวิชาธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และดาราศาสตร์ เริ่มมีการจัดการแข่งขันครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ณ เมืองแดกู ประเทศเกาหลีใต้

ประวัติแก้ไข

การแข่งขันได้แนวคิดมาจากนักวิทยาศาสตร์ชาวเกาหลีใต้ ในปี พ.ศ. 2546 สมาคมวิทยาศาสตร์กายภาพของเกาหลีใต้ (KESS) จึงได้เริ่มจัดการแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติของประเทศเกาหลีเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นจึงเกิดการแข่งขันระดับนานาชาติขึ้น โดยในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2547 ที่โซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ได้มีตัวแทนประเทศจาก 10 ประเทศมาช่วยกันร่างหลักสูตรของการแข่งขัน และจัดตั้งคณะกรรมการโดยได้เลือกประธาน คือ นายแช มู ซอง มาดำรงตำแหน่งเป็นประธาน หลังจากนั้นก็ได้เริ่มการแข่งขันระดับนานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ที่เมืองแดกู ประเทศเกาหลีใต้

การแข่งขันแก้ไข

การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยสำหรับภาคทฤษฎี จะเป็นข้อสอบแบบอัตนัย ซึ่งจะมีคำถามเกี่ยวกับธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และดาราศาสตร์ ซึ่งมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมดรวมไม่เกิน 6 ชั่วโมง สำหรับในภาคปฏิบัติ ส่วนใหญ่จะเป็นการทดลอง หรือการเก็บผลการทดลองภาคสนาม ซึ่งต้องทำให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถเขียนโปรแกรม ไปใช้ในเวลาแข่งขันได้ โดยจะแข่งขันเป็นรายบุคคลทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ

สถานที่จัดการแข่งขันแก้ไข

ครั้งที่ เมืองที่จัดการแข่งขัน ประเทศเจ้าภาพ วันที่จัดการแข่งขัน
1 แดกู (Daegu)   เกาหลีใต้ (South Korea) 7-15 ตุลาคม 2550
2 มะนิลา (Manila)   ฟิลิปปินส์ (Philippines) 31 สิงหาคม-8 กันยายน 2551
3 ไทเป (Taipei)   ไต้หวัน (Taiwan) 14-22 กันยายน 2552
4 ยอคจาการ์ตา (Yogyakarta)   อินโดนีเซีย (Indonesia) 19-27 กันยายน 2553
5 โมเดอนา (Modena)   อิตาลี (Italy) 5-14 กันยายน 2554
6 โอลาวาร์เรีย (Olavarria)   อาร์เจนตินา (Argentina) 8-12 ตุลาคม 2555
7 มายซอร์ (Mysore)   อินเดีย (India) 11-19 กันยายน 2556
8 ซานทานแดร์ (Santander)   สเปน (Spain) 22-29 กันยายน 2557
9 โปรคอส เดอร์ คาลตัส (Poços de Caldas)   บราซิล (Brazil) 13-20 กันยายน 2558
10   ญี่ปุ่น (Japan) 2559

ผลการแข่งขันของผู้แทนประเทศไทยแก้ไข

ครั้งที่ ประเทศเจ้าภาพ อันดับที่       เกียรติคุณประกาศ รางวัลพิเศษ
1   เกาหลีใต้ - - - - -
2   ฟิลิปปินส์ - - - - -
3   ไต้หวัน - 0 1 2 1
4   อินโดนีเซีย - 0 3 1 0
5   อิตาลี - 1 3 0 0 คะแนนสูงสุดดาราศาสตร์
6   อาร์เจนตินา - 0 2 2 0
7   อินเดีย - 1 3 0 0 คะแนนรวมสูงสุด
8   สเปน 2 2 2 0 0 คะแนนสูงสุด Paper 1
9   บราซิล - 1 0 3 0 คะแนนสูงสุดภาคทฤษฎี
รวม TOTAL - 5 14 8 1

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข