โลกสวยด้วยมือเรา

ผู้แต่ง

แก้

คำร้องโดย

ทำนองโดย

  • อนุวัฒน์ (ธนวัฒน์) สืบสุวรรณ (ว่าว)

ที่มาของเพลงนี้

แก้

เนื่องจากป่าไม้ของเราได้ถูกทำลายขึ้นทุกวัน ในคอนเสิร์ต Earth Day มีจุดประสงค์จัดขึ้นมาเพราะได้เล็งเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ใกล้เข้ามาขึ้นเรื่อยๆ จึงเกิดเพลงนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2534 จนกระทั่งปัจจุบัน เพลงนี้ได้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในการอนุรักษ์โลก โดยคอนเสิร์ตนี้ ถูกจัดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2534 ที่กองทัพบก ท่ามกลางจำนวนผู้ชมนับแสน

ผู้ขับร้อง

แก้

อ้างอิง

แก้