โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม [โพ-ทิ-นิ-มิด] เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 บ้านลาว ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2526 โดยใช้ที่ดินประมาณ 30 ไร่ ของวัดโพธิ์บ้านอ้อย โดยมีพระอธิการทองดี ฐานธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์บ้านอ้อย เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยา
ที่ตั้ง
แผนที่
เลขที่ 51 หมู่ที่ 4 ซอยสุขาประชาสรรค์ 2 ซอย 35 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
พิกัด13°56′21.5″N 100°30′46.8″E / 13.939306°N 100.513000°E / 13.939306; 100.513000
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญปญฺญาว ธเนน เสยฺโย
(ปัญญามีค่ากว่าทรัพย์ทั้งปวง)
สถาปนา13 มกราคม พ.ศ. 2526 (41 ปี)
ผู้ก่อตั้ง • พระอธิการทองดี ฐานธมฺโม
 • กว้าง รอบคอบ
 • พงษ์ศักดิ์ ปกป้อง
เขตการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส1012230165
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมา ยี่ภู่
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1–6
เพศสหศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนไทย
สี  ดำ
  ทอง
เพลงมาร์ชดำทอง
ต้นไม้โพ
เว็บไซต์www.potinimit.ac.th

ประวัติ

แก้

พระอธิการทองดี ฐานธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์บ้านอ้อย มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเกิดขึ้นในท้องที่ตำบลบางพูด โดยเฉพาะบนที่ดินบางส่วนของวัด จึงได้ปรึกษากับนายกว้าง รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ดซึ่งในขณะนั้นอยู่ในระหว่างปีการศึกษา 2524 และกำลังขาดแคลนห้องเรียนเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนปากเกร็ดจึงขออนุญาตใช้อาคารส่วนหนึ่งของโรงเรียนประถมศึกษาเป็นที่เรียน และได้ตกลงกันในหลักการว่าสมควรเปิดโรงเรียนใหม่ขึ้น

ต่อมาในปีการศึกษา 2525 โรงเรียนปากเกร็ดไม่สามารถจะรับนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ทั้งหมด ประกอบกับแรงผลักดันจากผู้ปกครองของนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน นายกว้างจึงหารือกับเจ้าอาวาสวัดโพธิ์บ้านอ้อยอีกครั้งหนึ่งและตัดสินใจเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนปากเกร็ดไปก่อน โดยขออนุมัติเปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียน จากกรมสามัญศึกษา โดยมีอาจารย์จากโรงเรียนปากเกร็ดหมุนเวียนกันมาสอน และมีนายพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง หัวหน้าวิชาการพัสดุ ช่วยราชการโรงเรียนปากเกร็ด เป็นผู้ดูแลแทนผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด ในปีนั้นมีนักเรียนทั้งหมด 234 คน ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของวัดโพธิ์บ้านอ้อย

ต่อมาในปีการศึกษา 2526 ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในชื่อว่า "โพธินิมิตวิทยาคม" หมายความว่า "การถึงพร้อมด้วยความรู้ดังเครื่องหมายของผู้รู้แจ้ง" และในปีการศึกษานี้ได้เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 ห้องเรียน แต่เนื่องจากมีนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนอีกจำนวนมาก จึงได้ขอขยายห้องเรียนเพิ่มเติมอีก กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 ห้องเรียน

ในปีการศึกษา 2550 คณะกรรมการ 4 องค์กรหลักของโรงเรียนมีความเห็นว่า เจดีย์องค์เดิมซึ่งมีลักษณะเป็นกองดินนั้นควรได้รับการบูรณะเสียใหม่ โดยภายในเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กรุพระเก่า และสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุดพบจากเจดีย์องค์เดิม และให้ชื่อเจดีย์องค์นี้ว่า "พระธาตุเจดีย์โพธินิมิต"

รายชื่อผู้อำนวยการ

แก้
ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2534
2 นายสมบูรณ์ ลาดศิลา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2535
3 นายเจริญ โคกสีอำนวย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2537
4 นางสุภรณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2539
5 นางยุพา จิตตเกษม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540
6 นายสน ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2544
7 นายสุพล ทองดี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545
8 นายสุรพล กฤษเจริญ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2547
9 นายเกษียร มีแต้ม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
10 นายสมหมาย จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2553
11 นางมยุรี ทรัพย์บุญ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556
12 นายโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
13 นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559
14 นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563
15 นางกรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563 พ.ศ.2565
16 นางกุสุมา ยี่ภู่ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2565

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้