โรงเรียนแสงทองวิทยา

โรงเรียนแสงทองวิทยา (อังกฤษ: Saint Thomas College) เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกชายล้วนขนาดใหญ่ ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนลำดับที่ 4 ในสังกัดคณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกแห่งประเทศไทย เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งในปี ค.ศ.1947 (พ.ศ. 2490) ตั้งอยู่ที่ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา[2]

โรงเรียนแสงทองวิทยา
145 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Saint Thomas College
อักษรย่อ ส.ท. หรือ ST
ประเภท โรงเรียนเอกชน
คติพจน์ "ขยัน ศรัทธา ร่าเริง"
ก่อตั้ง พ.ศ. 2490[1] (73 ปี 260 วัน)
ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ถนัด อนันต์
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
สี          น้ำเงิน และขาว
เพลง มาร์ชแสงทองวิทยา
เว็บไซต์

โรงเรียนแสงทองวิทยา เดิมชื่อ โรงเรียนเซนต์โทมัส (Saint Thomas College) หรือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา(โรงเรียนหาดใหญ่คริสเตียนวิทยาลัย) ต่อได้รับการเปลี่ยนเป็นชื่อโรงเรียนแสงทองวิทยา โดยคุณพ่อประชุม มิ่นประพาฬ เป็นผู้ดำเนินเรื่อง ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 ปัจจุบันท่านอธิการคือ บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ และผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ สีประจำสถาบันคือ น้ำเงิน - ขาว ปัจจุบันโรงเรียนแสงทองวิทยามีอายุได้ 73 ปี เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ประวัติของโรงเรียนแก้ไข

เมื่อปี ค.ศ.1938 พระคุณเจ้าปาชอตตีแห่งคณะซาเลเซียน ได้เดินทางมาเยี่ยมภาคใต้ ได้มีผู้ขอให้ท่านเปิดกิจการโรงเรียนตามแบบของโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่กรุงเทพฯ ต่อมาในปี ค.ศ.1941 เถ้าแก่ชีกิมหยงได้ถวายที่ดินจำนวน 6 ไร่ ให้แก่มิสซังเพื่อกิจการโรงเรียน[3]

ปี ค.ศ.1947-1950 คุณพ่อยอแซฟ วิตาลี ได้รับคำสั่งจากคุณพ่อเปโตร คาเร็ตโต เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ให้ย้ายไปอยู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 22 เมษายน ค.ศ.1950 และได้ยื่นเรื่องขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและเตรียมการเปิดโรงเรียนในชื่อ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา โดยมี คุณพ่อยอบ การ์นินี เป็นอธิการและคุณพ่อนาตัล มาเน เป็นผู้จัดการและครูใหญ่คนแรก

ปรัชญาแก้ไข

มนุษย์ทุกคนเป็นลูกของพระ มีกาย และวิญญาณ นักเรียนจึงมีการพัฒนาด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย และจิตใจ ที่จะต้องเติบโตสู่ความจริงแห่งชีวิต พบทางแห่งความสุขแท้ในการรู้จักรัก และ รับใช้พระ และมนุษย์

ตราประจำโรงเรียนแก้ไข

ตราประจำโรงเรียนเรียกว่า แสงทอง หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง นักเรียนของโรงเรียนแสงทองวิทยาทุกๆ คน จะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าในแนวทางที่ถูกต้อง ควบคู่ไปพร้อมกับคุณธรรมในจิตใจ เปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ ที่สาดส่องให้แสงสว่างไปทั่วโลกและแสงสว่างแห่งธรรมที่ค้ำจุนโลก

อธิการและผู้บริหารแก้ไข

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. โรงเรียนแสงทองวิทยา
  2. Empty citation (help)
  3. Empty citation (help)
  • ธรรมนูญโรงเรียนแสงทองวิทยา ปี พ.ศ. 2542 - 2544

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:โรงเรียนในเครือคณะซาเลเซียน