โรงเรียนสนมวิทยาคาร

โรงเรียนสนมวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2517

โรงเรียนสนมวิทยาคาร
Sanom Wittayakarn School
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสนมวิทยาคาร
191 หมู่ที่ 1 ถนนสนม-รัตนบุรี (ถนนศรีสนม) ต. สนม อ. สนม จ. สุรินทร์ 32160
ข้อมูล
คำขวัญปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก)
สถาปนา10 มีนาคม ค.ศ. 1974 (1974-03-10)
ผู้ก่อตั้งไทย พระครูไพโรจน์พัฒนกิจ
ไทย พระครูบุญสิริโสภณ
ไทย นายสุทัศน์ พรพรม
ผู้อำนวยการไทย นายวิชัย สาลีงาม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)1-3
ภาษาไทย ไทย
สหราชอาณาจักร อังกฤษ
ประเทศจีน จีน
ห้องเรียน7 อาคาร 1 หอประชุม 1 โดมอุตสาหกรรม 54 ห้องเรียน
พื้นที่98 ไร่
สีสีแสด และ สีขาว
         
เพลงมาร์ชท สนว.
เว็บไซต์www.snw.ac.th

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนสนมวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 190 หมู่ 1 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จัดการศึกษาแบบสหศึกษา มีพื้นที่ 98 ไร่ 2 วา 50 ตารางวา เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ 2516 ชาวกิ่งอำเภอสนม ซึ่งมี นายสิงห์ ไชยโรจน์ ปลัดอำเภอ ผู้หัวหน้ากิ่งอำเภอสนม และ นายสุทัศน์ พรพรม ศึกษาธิการอำเภอสนม ประจำกิ่งอำเภอสนม พร้อมด้วยบรรดา ข้าราชการ ประชาชนชาวสนม มีความเห็นตรงกันว่า พื้นที่ โคกเล็บเหยี่ยว (โคกเล็บแม็วในภาษาถิ่น) ซึ่งอยู่มางทิศตะวันออก หนองสนม ห่างจากหมู่บ้าน 1.5 กิโลเมตร มีความเหมาะสมจะตั้งโรงเรียน

กระทั่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศก่อตั้ง โรงเรียนสนมวิมยาคาร ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2517 โดยได้รับนักเรียนจำนวน 2 ห้อง มีนักเรียน 68 คน โดยอาศัยโรงเรียนสนมศึกษาคารเป็นที่เรียนชั่วคราว ต่อมาได้ย้ายมาที่ อาคารเรียนชั่วคราว 216 ก ที่ก่อสร้างใหม่ ในบริเวณปัจจุบัน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2517 นายธีรชัย บุพศิริ เดินทางมานับตำแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรก โดยมีการสอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่1 - 6 และระดับ ปวช.1-3 และมีข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ครูอัตราจ้าง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทั้งหมด 54 คน

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2547 ได้ผ่านการประเมิน ต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ตามนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น และในปีพ.ศ. 2555 ได้ผ่านการประเมิน และรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน


สัญลักษณ์แก้ไข

  • ตราสัญลักษณ์ : เสมาธรรมจักรครอบพานดวงแก้ว บนคำปรัชญา
  • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน :
  • ปรัชญา : “ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต” (ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก)
  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นทองกวาว ต้นราชพฤกษ์
  • สีประจำโรงเรียน :
    • ███ สีแสดหมายถึง เป็นสีของดวงอาทิตย์เมื่อตอนรุ่งอรุณ เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งโรจน์ แผ่รัศมี และให้แสงสว่างเพื่อขจัดความมืดมัวทั้งปวง
    • ███ สีขาว หมายถึง เป็นสีของพระพุทธศาสนา สีของความบริสุทธิ์ แจ่มใส
ตราสัญลักษณ์
ต้นดอกจาน
ต้นราชพฤกษ์
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ผู้อำนวยการแก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นายธีรชัย บุพศิริ พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2524 ครูใหญ่
2 นายสุรยุทธ วิศิษฐศิลป์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2529 ครูใหญ่
3 นายเกษฒ คำทวี พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2530 ผู้อำนวยการ
4 นายสมรรถชัย นาคะผิว พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการ
5 นายสุริยัน ลามาตย์ พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการ
6 นายคูน เอี่ยมสะอาด พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการ
7 นายถนอม บุญเต็ม พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 ผุ้อำนวยการ
8 นายพรม ดาศรี พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการ
9 นายถนอม บุญปก พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการ
10 นายจิรศักดิ์ จันทรช่วงโชติ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 ผู้อำนวยการ
11 ดร.พัลลพ พัวพันธุ์ พ.ศ. 2552 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

รางวัลสำคัญแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข