โรงเรียนภราดานุสรณ์

โรงเรียนภราดานุสรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชน จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 112 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนภราดานุสรณ์
Paradanusorn School
ข้อมูล
ชื่ออื่นภน.
ประเภทโรงเรียนสหศึกษาขนาดเล็ก สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
คำขวัญวิชาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำระเบียบวินัย
สถาปนา19 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
ผู้อำนวยการนายณรงค์ โภชนจันทร์
สีน้ำเงิน ขาว
เพลงมาร์ชภราดานุสรณ์
ต้นไม้ต้นเฟื่องฟ้า
เว็บไซต์www.parada.ac.th

โรงเรียนภราดานุสรณ์ เดิมชื่อว่า โรงเรียนการรถไฟอุปถัมภ์ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยใช้อาคารสถานที่ทำการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (สถานีรถไฟอุตรดิตถ์เก่า) มาดัดแปลงเป็นอาคารเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนภราดานุสรณ์เปิดทำการสอนเป็น 3 ระดับชั้น คือระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาลศึกษาปีที่ 1) จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี นายณรงค์ โภชนจันทร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนภราดานุสรณ์คนปัจจุบัน

ประวัติโรงเรียนแก้ไข


อาณาเขตที่ตั้งแก้ไข

โรงเรียนภราดานุสรณ์ ตั้งอยู่ ริมทางรถไฟสายเหนือ เลขที่ 112 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

สัญลักษณ์ของโรงเรียนภราดานุสรณ์แก้ไข


ตราสัญลักษณ์แก้ไข

ความหมายตราสัญลักษณ์โรงเรียนภราดานุสรณ์แก้ไข


คำขวัญประจำโรงเรียนแก้ไข

คนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียนแก้ไข

น้ำเงิน ขาว

อาคารสถานที่แก้ไข

อาคารSaraภัทรวดี อาคารธนิสร อาคารอิสรางกูร

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข