โรงเรียนบ้านเหล่าแดง

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง ตั้งอยู่ที่ บ้านกลาง ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดทำการครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2464 ที่ศาลาวัดบูรพาโดยมี นายสุข ลักษณะศิลปะจัญ เป็นครูใหญ่คนแรก เมื่อ พ.ศ. 2486 ได้ย้ายโรงเรียนมาบริเวณโรงเรียนในปัจจุบัน เนื้อที่ 25 ไร่ พื้นที่บริการการศึกษา 4 หมู่บ้าน บนถนน คำไฮใหญ่ - ท่าศิลา จากอดีตสู่ปัจจุบันการศึกษาได้ฝังรากลึก ณ ปัจจุบัน มานานถึง 86 ปี

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง
Lao Daeng School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา16 พฤษภาคม พ.ศ. 2464
ผู้ก่อตั้งนายสุข ลักษณะศิลปะจัญ
หน่วยงานกำกับโรงเรียนรัฐบาล
รหัส34110902
ผู้อำนวยการนายเชษฐพงษ์ สุขปาน
ระดับปีที่จัดการศึกษาอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สี███ ขาว ███ แดง
เว็บไซต์http://www.thaischool.in.th/34110902/