ตำบลเหล่าแดง

ตำบลในอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

ตำบลเหล่าแดง เป็นตำบลหนึ่งใน 4 ตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอดอนมดแดง ซึ่งแยกออกจาก อำเภอเมืองอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2531 ปัจจุบันตำบลนี้ยังเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง

ตำบลเหล่าแดง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Lao Daeng
แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลเหล่าแดง
แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลเหล่าแดง
ประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอดอนมดแดง
พื้นที่
 • ทั้งหมด47 ตร.กม. (18 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2552)
 • ทั้งหมด7,095 คน
 • ความหนาแน่น150.95 คน/ตร.กม. (391.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 34000
รหัสภูมิศาสตร์342402
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขต

แก้
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาคาย และ ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง และตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง และตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก

ภูมิสาสตร์

แก้

มีพื้นที่ 47 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 60,225 ไร่ ตำบลเหล่าแดงเป็นศูนย์กลางการปกครองของอำเภอดอนมดแดง มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำบาง มีลำเซบกไหลมาทางทิศเหนือและไหลมาทางทิศตะวันออกของตำบล

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้
 • หมู่ที่ 1 บ้านกลาง
 • หมู่ที่ 2 บ้านแดง
 • หมู่ที่ 3 บ้านกระบูน
 • หมู่ที่ 4 บ้านท่าศิลา
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองหล่ม
 • หมู่ที่ 6 บ้านท่าลาด
 • หมู่ที่ 7 บ้านยางนกหอ
 • หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าแดง
 • หมู่ที่ 9 บ้านค้อ
 • หมู่ที่ 10 บ้านวาปี
 • หมู่ที่ 11 บ้านท่าลาดเหนือ
 • หมู่ที่ 12 บ้านใหม่แสนสุข
 • หมู่ที่ 13 บ้านศรีดอนมดแดง

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าแดงทั้งตำบล โดยมี นายศุภโชค รัตโน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 26 คน โดยมี นางบุญมี เดชะคำภู เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง และ นายทรงศักดิ์ แก้วดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบเหล่าแดง

สถานศึกษา

แก้

สถานพยาบาล

แก้
 • โรงพยาบาลดอนมดแดง
 • โรงพยาบาลชุมชนเหล่าแดง

อ้างอิง

แก้