โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุรชัย โสภาพรม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน [1] โรงเรียนมีข้าราชการครูทั้งสิ้น 56 คน[2] ชาย 19 คน หญิง 37 คน มีนักเรียนประมาณ 836 คนต่อปีการศึกษา จำนวน 32 ห้องเรียน[3]

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
Seal of Kunnateerutharamwithayakhom School.png
ธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนา และได้รับความอุปถัมภ์จากวัดกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จัดได้ว่า ถือกำเนิดภายใต้ร่มเงา แห่งพุทธศาสนา

รัศมี หมายถึง แสงสว่างแห่งธรรมะ ซึ่งจะนำทางให้บรรลุความดีงามและความสำเร็จ เส้นคต หมายถึง สายธารที่ไหลผ่านที่ตั้งของโรงเรียน และเป็นความหมายของชื่อโรงเรียน

ก.น. เป็นอักษรย่อของโรงเรียน ย่อมาจากคำว่า “กุนนที”
ที่ตั้ง
199 ซอยรัชดาภิเษก 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ไทย

ราชอาณาจักรไทย

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kunnateerutharamwithayakhom School
อักษรย่อ ก.น. / K.N.
ประเภท สหศึกษา โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง 1 กรกฎาคม 2501

(62 ปี 112 วัน)

รหัส 1010720110
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรชัย โสภาพรม
สี น้ำเงิน-แดง
██████
เพลง มาร์ชกุนนที
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2501 เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล เปิดทำการสอนชั้น ม.ศ.1 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่วัดกุนนทีรุทธาราม เขตดินแดง ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2501 โรงเรียนได้รับโอนที่ดิน จำนวน 1 ไร่ 38 ตารางวา และอาคารไม้ 1 หลัง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โดยมีนายมนูญ เสียงพิบูลย์ เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่

พ.ศ. 2519 พระครูโอภาสธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดกุนนทีฯและคณะกรรมการวัด ได้บริจาคที่ดินทางด้านทิศตะวันออกของวัดแก่กรมสามัญศึกษา จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 85.25 ตารางวา เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

อาคารสถานที่แก้ไข

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม มีอาคารเรียนทั้งสิ้น 5 หลัง และภายนอกอาคารทาสีตามวัน ดังนี้

 1. อาคารจิตโอภาส เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น เป็นเขตรับผิดชอบของคณะเฟื้องฟ้า ภายนอกอาคารทาสีฟ้าเป็นสีประจำวัน (ศุกร์)
 2. อาคารจิตคนึง เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น เขตรับผิดชอบของคณะนนทรี ภายนอกอาคารทาสีเขียวเป็นสีประจำวัน (พุธ)
 3. อาคารจิตปถัมภ์ เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ1 5 ชั้น ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร เป็นเขตรับผิดชอบของคณะจามจุรีภายนอกอาคารทาสีชมพูเป็นสีประจำวัน (อังคาร)
 4. อาคารจิตจำนง เป็นอาคารเรียนแบบ 424 ล 4 ชั้น เขตรับผิดชอบของคณะยูงทอง ภายนอกอาคารทาสีส้มเป็นสีประจำวัน (พฤหัสบดี)
 5. อาคารจิตประจบ เป็นอาคารเรียนเอนกประสงค์ 3 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นหอประชุมใหญ่ เป็นเขตรับผิดชอบของคณะราชพฤกษ์ ภายนอกอาคารทาสีเหลืองเป็นสีประจำวัน (จันทร์)
สถานที่อื่นๆ
 1. อาคารประชาสัมพันธ์
 2. ศาลพระภูมิเจ้าที่
 3. สวนน้ำ บ่อปลา บ่อเต่า
 4. "พระศรีศากยมุนีกุนนทีศรีชุมพล" หรือ "หลวงพ่อคล่อง" พระพุทธรูปประจำโรงเรียน (ปางประธานพร)
 5. สนามกีฬา
 6. สวนหย่อม ภายในมีศาลาไทยศิลปะอยุธยา 1 หลัง และเรือนไทยพื้นบ้าน 4 หลัง ดังนี้
  1. เดชานที
  2. รุจีนภา
  3. ธราสิริ
  4. ธิติธำรง
 7. บ้านพักครู 1 หลัง(สำหรับครูบรรจุใหม่และครูอัตราจ้าง ที่มีรายได้น้อย) และห้องพักลูกจ้างประจำ 2 อาคาร รวม 40 ห้อง

สีประจำโรงเรียนแก้ไข

น้ำเงิน - แดง

น้ำเงิน หมายถึง ความสงบ เยือกเย็น และความหนักแน่น ซึ่งชาวกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ยึดถือเป็นคุณธรรมประจำใจ แดง คือ เลือดของชาวกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ซึ่งหมายถึงความกล้าหาญอดทน และความสามัคคี กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ธงประจำโรงเรียนแก้ไข

 
ธงประจำโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

เป็นธงสีน้ำเงิน - แดง (น้ำเงินอยู่บน แดงอยู่ล่าง) มีตราประจำโรงเรียนอยู่ตรงกลาง เยื้องขึ้นด้านบน เบื้องล่างของตราประจำโรงเรียน มีข้อความระบุนามโรงเรียน " โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม " สีขาวโอบตราอยู่เบื้องล่าง

ปรัชญาของโรงเรียนแก้ไข

อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ – จงยังกิจให้สำเร็จในวันนี้

เกียรติประวัติแก้ไข

 • ได้รับการประเมินคุณภาพโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ในปี 2548[4]

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.e-newsbkk2.org/bkk2/forum/data/15/pic/1558.pdf คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 504/2561 ย้ายนายสุรชัย โสภาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม (รายชื่อโยกย้ายลำดับ 44)
 2. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?School_ID=1010720110&Area_CODE=101702 ข้าราชการครูโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
 3. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1010720110&Area_CODE=101702 จำนวนนักเรียนโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
 4. http://www.kunnatee.ac.th/?p=871

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′56″N 100°34′25″E / 13.782108°N 100.573597°E / 13.782108; 100.573597

โครงสถานศึกษา