โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุรชัย โสภาพรม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน [1] โรงเรียนมีข้าราชการครูทั้งสิ้น 56 คน[2] ชาย 19 คน หญิง 37 คน มีนักเรียนประมาณ 836 คนต่อปีการศึกษา จำนวน 32 ห้องเรียน[3]

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
Kunnateerutharamwithayakhom School logo.png
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทสหศึกษา โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำขวัญอชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ จงยังกิจให้สำเร็จในวันนี้
รหัส1010720110
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุรชัย โสภาพรม
สีน้ำเงิน-แดง
██████
เว็บไซต์โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2501 เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล เปิดทำการสอนชั้น ม.ศ.1 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่วัดกุนนทีรุทธาราม เขตดินแดง ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2501 โรงเรียนได้รับโอนที่ดิน จำนวน 1 ไร่ 38 ตารางวา และอาคารไม้ 1 หลัง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โดยมีนายมนูญ เสียงพิบูลย์ เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่

พ.ศ. 2519 พระครูโอภาสธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดกุนนทีฯและคณะกรรมการวัด ได้บริจาคที่ดินทางด้านทิศตะวันออกของวัดแก่กรมสามัญศึกษา จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 85.25 ตารางวา เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

อาคารสถานที่แก้ไข

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม มีอาคารเรียนทั้งสิ้น 5 หลัง และภายนอกอาคารทาสีตามวัน ดังนี้

 1. อาคารจิตโอภาส เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น เป็นเขตรับผิดชอบของคณะเฟื้องฟ้า ภายนอกอาคารทาสีฟ้าเป็นสีประจำวัน (ศุกร์)
 2. อาคารจิตคนึง เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น เขตรับผิดชอบของคณะนนทรี ภายนอกอาคารทาสีเขียวเป็นสีประจำวัน (พุธ)
 3. อาคารจิตปถัมภ์ เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ1 5 ชั้น ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร เป็นเขตรับผิดชอบของคณะจามจุรีภายนอกอาคารทาสีชมพูเป็นสีประจำวัน (อังคาร)
 4. อาคารจิตจำนง เป็นอาคารเรียนแบบ 424 ล 4 ชั้น เขตรับผิดชอบของคณะยูงทอง ภายนอกอาคารทาสีส้มเป็นสีประจำวัน (พฤหัสบดี)
 5. อาคารจิตประจบ เป็นอาคารเรียนเอนกประสงค์ 3 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นหอประชุมใหญ่ เป็นเขตรับผิดชอบของคณะราชพฤกษ์ ภายนอกอาคารทาสีเหลืองเป็นสีประจำวัน (จันทร์)
สถานที่อื่นๆ
 1. อาคารประชาสัมพันธ์
 2. ศาลพระภูมิเจ้าที่
 3. สวนน้ำ บ่อปลา บ่อเต่า
 4. "พระศรีศากยมุนีกุนนทีศรีชุมพล" หรือ "หลวงพ่อคล่อง" พระพุทธรูปประจำโรงเรียน (ปางประธานพร)
 5. สนามกีฬา
 6. สวนหย่อม ภายในมีศาลาไทยศิลปะอยุธยา 1 หลัง และเรือนไทยพื้นบ้าน 4 หลัง ดังนี้
  1. เดชานที
  2. รุจีนภา
  3. ธราสิริ
  4. ธิติธำรง
 7. บ้านพักครู 1 หลัง(สำหรับครูบรรจุใหม่และครูอัตราจ้าง ที่มีรายได้น้อย) และห้องพักลูกจ้างประจำ 2 อาคาร รวม 40 ห้อง

สีประจำโรงเรียนแก้ไข

น้ำเงิน - แดง

น้ำเงิน หมายถึง ความสงบ เยือกเย็น และความหนักแน่น ซึ่งชาวกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ยึดถือเป็นคุณธรรมประจำใจ แดง คือ เลือดของชาวกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ซึ่งหมายถึงความกล้าหาญอดทน และความสามัคคี กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ธงประจำโรงเรียนแก้ไข

 
ธงประจำโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

เป็นธงสีน้ำเงิน - แดง (น้ำเงินอยู่บน แดงอยู่ล่าง) มีตราประจำโรงเรียนอยู่ตรงกลาง เยื้องขึ้นด้านบน เบื้องล่างของตราประจำโรงเรียน มีข้อความระบุนามโรงเรียน " โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม " สีขาวโอบตราอยู่เบื้องล่าง

ปรัชญาของโรงเรียนแก้ไข

อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ – จงยังกิจให้สำเร็จในวันนี้

เกียรติประวัติแก้ไข

 • ได้รับการประเมินคุณภาพโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ในปี 2548[4]

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.e-newsbkk2.org/bkk2/forum/data/15/pic/1558.pdf คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 504/2561 ย้ายนายสุรชัย โสภาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม (รายชื่อโยกย้ายลำดับ 44)
 2. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?School_ID=1010720110&Area_CODE=101702 ข้าราชการครูโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
 3. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1010720110&Area_CODE=101702 จำนวนนักเรียนโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
 4. http://www.kunnatee.ac.th/?p=871

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′56″N 100°34′25″E / 13.782108°N 100.573597°E / 13.782108; 100.573597

โครงสถานศึกษา