แขวงดินแดง

แขวงในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ดินแดง เป็นแขวงหนึ่งในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แขวงดินแดง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Din Daeng
เอสพลานาด รัชดาภิเษก
แผนที่เขตดินแดง เน้นแขวงดินแดง
แผนที่เขตดินแดง เน้นแขวงดินแดง
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตดินแดง
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด4.618 ตร.กม. (1.783 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด68,251 คน
 • ความหนาแน่น14,779.34 คน/ตร.กม. (38,278.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10400
รหัสภูมิศาสตร์102601
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงดินแดงตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเขตดินแดง มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1026&rcodeDesc=เขตดินแดง 2566. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2567.