แทซังวัง

พระอิสริยยศของเกาหลีที่ใช้เรียกกษัตริย์ที่สละราชบัลลังก์แล้ว

แทซังวัง (เกาหลี: 태상왕/태상황/상왕/상황) พระอิสริยยศของเกาหลีที่ใช้เรียกกษัตริย์ที่สละราชบัลลังก์หรือถูกปลดออกจากราชบัลลังก์แล้วเช่นเดียวกับ ไท่ช่างหฺวัง ของจีนและ ไดโจเท็นโน ของญี่ปุ่นโดยกษัตริย์พระองค์แรกที่ได้รับพระอิสริยยศนี้คือ พระเจ้าชุงยอล กษัตริย์องค์ที่ 25 แห่ง ราชวงศ์โครยอ เมื่อ พ.ศ. 1841

และกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ได้รับพระอิสริยยศนี้คือ จักรพรรดิโคจง แห่ง จักรวรรดิเกาหลี

รายพระนามแก้ไข

โครยอแก้ไข

โชซ็อนแก้ไข

จักรวรรดิเกาหลีแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข