พระเจ้าชุงซุกแห่งโครยอ (เกาหลี충숙; ฮันจา忠肅; อาร์อาร์Chungsuk; เอ็มอาร์Ch'ungsuk ค.ศ. 1294 - ค.ศ. 1339) เป็น พระราชาองค์ที่27แห่งราชวงศ์โครยอ (ค.ศ. 1313 -1330 และ ค.ศ. 1332 - ค.ศ. 1339)

พระเจ้าชุงซุกเป็นพระโอรสของเจ้าชุงซอน (충선왕, 忠宣王) และพระมเหสียาซุกจิน (야속진) ในค.ศ. 1308 พระเจ้าชุงยอลสวรรคต พระเจ้าชุงซอนพระโอรสซึ่งดำรงตำแหน่งอ๋องแห่งเฉิ่นหยาง (瀋陽王) ที่เมืองเฉิ่นหยางขึ้นครองราชย์ต่อ และยกตำแหน่งเฉิ่นหยางอ๋องให้แก่องค์ชายวังโค (왕고, 王暠) ในค.ศ. 1313 พระเจ้าชุงซุกทรงได้รับการแต่งตั้งเป็น องค์ชายคังนึง (강릉대군, 江陵大君) แต่แล้วพระเจ้าชุงซอนก็ทรงสละราชสมบัติในปีเดียวกัน องค์ชายคังนึงจึงขึ้นครองราชสมบัติต่อ ได้รับพระราชทานพระนามจากพระจักรพรรดิราชวงศ์หยวนว่า พระเจ้าชุงซุก (충숙왕, 忠肅王)

ในค.ศ. 1319 องค์หญิงพกกุก (복국장공주, 濮國長公主) พระมเหสีของพระเจ้าชุงซุกสิ้นพระชนม์ องค์ชายวังโคอ๋องแห่งเฉิ่นหยางหวังจะครอบครองบัลลังก์เกาหลี[1]จึงทูลยุยงพระจักรพรรดิหยวนอิงจง (元英宗) ชิดิบาลา (Shidibala) ว่าองค์หญิงพกกุกนั้นถูกพวกเกาหลีปลงพระชนม์ หวังจะให้พระจักรพรรดิอิงจงพิโรธและถอดพระเจ้าชุงซุกออกจากบัลลังก์ แต่พระจักรพรรดิอิงจงก็ทรงถูกรัฐประหารปลงพระชนม์สวรรคตไปเสียก่อนในค.ศ. 1323

แต่แล้วพระเจ้าชุงซุกก็ทรงสูญเสียราชบัลลังก์ให้แก่พระโอรสโดยการยึดอำนาจในค.ศ. 1330 พระโอรสขึ้นครองราชสมบัติเป็น พระเจ้าชุงฮเย (충혜왕, 忠惠王) ซึ่งพระเจ้าชุงซุกก็ทรงสามารถชิงราชบัลลังก์และพระราชอำนาจกลับคืนมาได้ในค.ศ. 1332 พระเจ้าชุงซุกสวรรคตในค.ศ. 1339 พระโอรสพระเจ้าชุงฮเยก็ได้ราชสมบัติกลับคืน

พระราชวงศ์

แก้
  • พระราชบิดา พระเจ้าชุงซอน (충선왕, 忠宣王)
  • พระราชมารดา พระชายาซุกจินอึยบี ตระกูล ยา 의비 야씨(懿妃)

พระมเหสี

  • สมเด็จพระราชินีคงวอน ตระกูล ฮง (공원왕후 홍씨, 恭元王后 洪氏)
  • สมเด็จพระราชินีบกกุกจาง (복국장공주, 濮國長公主) องค์หญิงแห่งราชวงศ์หยวน
  • สมเด็จพระราชินีโจกุกจาง (조국장공주, 曹國長公主) องค์หญิงแห่งราชวงศ์หยวน

พระราชโอรส


ก่อนหน้า พระเจ้าชุงซุก ถัดไป
พระเจ้าชุงซอน   พระราชาแห่งโครยอ
(พ.ศ. 1856 - พ.ศ. 1873)
  พระเจ้าชุงฮเย|}

<references>

อ้างอิง

แก้