แขวงหนองบอน

แขวงในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

หนองบอน เป็นแขวงหนึ่งของเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

แขวงหนองบอน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Nong Bon
ซีคอนสแควร์
แผนที่เขตประเวศ เน้นแขวงหนองบอน
แผนที่เขตประเวศ เน้นแขวงหนองบอน
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตประเวศ
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด14.513 ตร.กม. (5.604 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด39,966 คน
 • ความหนาแน่น2,753.81 คน/ตร.กม. (7,132.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10250
รหัสภูมิศาสตร์103202
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงหนองบอนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตประเวศ มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงและตำบลข้างเคียงดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1032&rcodeDesc=เขตประเวศ 2566. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2567.