แขวงประเวศ

แขวงในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ประเวศ เป็นแขวงหนึ่งของเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

แขวงประเวศ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Prawet
แผนที่เขตประเวศ เน้นแขวงประเวศ
แผนที่เขตประเวศ เน้นแขวงประเวศ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตประเวศ
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด22.805 ตร.กม. (8.805 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด87,916 คน
 • ความหนาแน่น3,855.12 คน/ตร.กม. (9,984.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10250
รหัสภูมิศาสตร์103201
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงประเวศตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตประเวศ มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงและตำบลข้างเคียงดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1032&rcodeDesc=เขตประเวศ 2566. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2567.