ตำบลราชาเทวะ

ตำบลในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

ราชาเทวะ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม

ตำบลราชาเทวะ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Racha Thewa
เสาไฟกินรีที่ราคาต้นละราวหนึ่งแสนบาท ของ อบต. ราชเทวะ
เสาไฟกินรีที่ราคาต้นละราวหนึ่งแสนบาท ของ อบต. ราชเทวะ
ประเทศไทย
จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอบางพลี
พื้นที่
 • ทั้งหมด31 ตร.กม. (12 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด34,118 คน
 • ความหนาแน่น1,100.58 คน/ตร.กม. (2,850.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 10540
รหัสภูมิศาสตร์110308
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่มาของชื่อตำบลแก้ไข

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2420 สมิงราชะและครอบครัวได้อพยพมาจากปากเกร็ด มาตั้งบ้านเรือนที่คลองตรง โดยประกอบอาชีพทำนาจนสามารถเป็นตัวอย่างของชาวบ้านได้ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีและได้รับการยกย่องจากชาวบ้านให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ต่อมาเมื่อทางราชการได้ตั้งเขตการปกครองขึ้นเป็นตำบล ก็อาศัยนามของสมิงราชะมาตั้งชื่อของตำบล

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตำบลราชาเทวะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบางพลี ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 31 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงลาดกระบัง (เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองปรือและตำบลบางโฉลง (อำเภอบางพลี)
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบางโฉลงและตำบลบางพลีใหญ่ (อำเภอบางพลี)
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางพลีใหญ่ (อำเภอบางพลี) แขวงดอกไม้ และแขวงประเวศ (เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร)

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

ตำบลราชาเทวะแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านคลองลาดกระบัง
 • หมู่ที่ 2 บ้านคลองลาดกระบังหรือบ้านคลองก้างปลา
 • หมู่ที่ 3 บ้านคลองลาดกระบังหรือบ้านคลองก้างปลา
 • หมู่ที่ 4 บ้านคลองหนองบอน
 • หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดกระบังหรือบ้านคลองหนองบอน
 • หมู่ที่ 6 บ้านคลองลาดกระบังหรือบ้านคลองหนองตะกร้า
 • หมู่ที่ 7 บ้านคลองลาดกระบัง
 • หมู่ที่ 8 บ้านคลองบัวเกราะ
 • หมู่ที่ 9 บ้านคลองตาพุก
 • หมู่ที่ 10 บ้านเทวะคลองตรงหรือบ้านคลองเทวะตรง
 • หมู่ที่ 11 บ้านคลองขันแตกหรือบ้านคลองบัวเกราะ
 • หมู่ที่ 12 บ้านคลองชวดลากข้าว
 • หมู่ที่ 13 บ้านวัดกิ่งแก้วหรือบ้านพัฒนาวัดกิ่ง
 • หมู่ที่ 14 บ้านคลองบัวลอยหรือบ้านคลองบัวลอยล่าง
 • หมู่ที่ 15 บ้านคลองบัวลอยหรือบ้านคลองบัวลอยใหม่

สถานที่สำคัญแก้ไข

การคมนาคมแก้ไข

ถนนสายหลักในตำบล ได้แก่

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข