เปิดเมนูหลัก

ตำบลราชาเทวะ

ตำบลในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

ตำบลราชาเทวะ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มี 15 หมู่บ้าน ในตำบล มีประชากร 23,659 คน เป็นชาย 11,567 คน หญิง 12,092 คน

ชื่อตำบลตั้งตามสมิงราชะซึ่งเป็นครอบครัวหนึ่งที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านและได้รับการนับถือจากคนแถบนั้น

สถานที่สำคัญในตำบลได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ และ วัดกิ่งแก้ว

ถนนสายหลักในตำบล ได้แก่ ถนนกิ่งแก้ว และ ทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข