แขวงดอกไม้

แขวงในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ดอกไม้ เป็นแขวงหนึ่งของเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

แขวงดอกไม้
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Dok Mai
แผนที่เขตประเวศ เน้นแขวงดอกไม้
แผนที่เขตประเวศ เน้นแขวงดอกไม้
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตประเวศ
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด15.172 ตร.กม. (5.858 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด53,343 คน
 • ความหนาแน่น3,515.89 คน/ตร.กม. (9,106.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10250
รหัสภูมิศาสตร์103203
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงดอกไม้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขตประเวศ มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงและตำบลข้างเคียงดังนี้

  • ทิศเหนือ ติตต่อกับแขวงประเวศ (เขตประเวศ) มีคลองมะขามเทศ คลองจรเข้ขบ คลองปักหลัก และคลองขันแตกเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลราชาเทวะและตำบลบางพลีใหญ่ (อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ) มีคลองขันแตก คลองสิงห์โต คลองปากน้ำ และคลองสลุดเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบางแก้ว (อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ) มีแนวคันนาแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการและคลองต้นตาลเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงหนองบอน (เขตประเวศ) มีคลองปลัดเปรียงเป็นเส้นแบ่งเขต

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1032&rcodeDesc=เขตประเวศ 2564. สืบค้น 2 พฤษภาคม 2565.