เอ็กโซ (Exo หรือ EXO) อาจหมายถึง

เป็นคำอุปสรรค

Exo- เป็นคำอุปสรรคจากภาษากรีก ἔξω- (éksō-) หมายถึงด้านนอกหรือภายนอก เช่น

ดูเพิ่ม