บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เอฟิดรีน (อังกฤษ: ephedrine) เป็นสารออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก โครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน ซึ่งในธรรมชาติจัดเป็นสารแอลคาลอยด์ที่สกัดจากพืชหลายชนิดในสกุล Ephedra โดยสารที่จัดว่าเป็นแอลคาลอยด์จะต้องเป็นสารเอมีนธรรมชาติ (naturally-occurring amine) ที่ได้จากพืช สัตว์ เชื้อรา หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในธรรมชาติเท่านั้น

เอฟิดรีน
Ephedrine-3d-CPK.png
ข้อมูลทางคลินิก
ระดับความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์
  • AU: A
  • US: A (ไม่มีความเสี่ยงในมนุษย์)
ช่องทางการรับยาปาก, IV, IM, SC
รหัส ATC
กฏหมาย
สถานะตามกฏหมาย
ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์
ชีวประสิทธิผล85%
การเปลี่ยนแปลงยาminimal ตับ
ครึ่งชีวิตทางชีวภาพ3–6 hours
การขับออก22-99% ไต
ตัวบ่งชี้
เลขทะเบียน CAS
PubChem CID
DrugBank
ChemSpider
ECHA InfoCard100.005.528
ข้อมูลทางกายภาพและเคมี
สูตรC10H15NO
มวลต่อโมล165.23
แบบจำลอง 3D (JSmol)
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม

อ้างอิงแก้ไข