เส้นเวลาของยุคกลาง

เส้นเวลาของประวัติศาสตร์ยุคกลาง คือ เส้นเวลาที่บอกถึงการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคประวัติศาสตร์ตอนกลาง ซึ่งเส้นเวลานี้ต่อจากเส้นเวลาของประวัติศาสตร์โบราณ

ช่วงต้นและช่วงกลางยุคกลางแก้ไข

สำหรับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ดู เส้นเวลาของประวัติศาสตร์โบราณ

ช่วงปลายของยุคกลางแก้ไข

หลังยุคกลางแก้ไข

สำหรับเหตุการณ์หลังจากนี้ ดู เส้นเวลาของยุคใหม่ตอนต้น