เส้นเวลาของยุคใหม่ตอนต้น

เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ดู เส้นเวลาของยุคกลาง

ยุคใหม่ช่วงต้น เริ่มขึ้นหลังจากที่จบ ยุคกลาง

เหตุการณ์ตั้งแต่ ค.ศ. 1901 จนถึงปัจจุบัน ดู เส้นเวลาของยุคใหม่

ดูเพิ่มแก้ไข