เส้นเวลาของประวัติศาสตร์โบราณ

เส้นเวลาของประวัติศาสตร์โบราณ คือ เส้นเวลาที่บอกถึงการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น ซึ่งเส้นเวลานี้ต่อจากเส้นเวลาของยุคก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์

ยุคประวัติศาสตร์โบราณแก้ไข

สำหรับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ดู เส้นเวลาของยุคก่อนประวัติศาสตร์
สำหรับเหตุการณ์หลังจากนี้ ดู เส้นเวลาของประวัติศาสตร์ยุคกลาง