การตีกรุงโรมแตก (ค.ศ. 410)

การตีกรุงโรมแตก (อังกฤษ: Sack of Rome) ในปี ค.ศ. 410 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 410 โดยกรุงโรมถูกโจมตีโดยชนวิสิกอธที่นำโดยอาลาริคที่ 1 หลังจากที่จักรพรรดิโฮโนริอัสย้ายเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันไปยังราเวนนาเมื่อวิสิกอธเริ่มเข้ามารุกรานอิตาลี

จุลจิตรกรรมภาพการตีกรุงโรม ใน ค.ศ. 410 (คริสต์ศตวรรษที่ 15)

การเสียกรุงโรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 800 ปี ครั้งแรกที่เสียเมืองเกิดขึ้นเมื่อปี 387 ก่อนคริสต์ศักราชเมื่อเสียแก่กอลในยุทธการอัลเลีย นักประวัติศาสตร์มีความเห็นว่าการเสียเมืองครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นของความเสื่อมโทรมของจักรวรรดิโรมัน นักบุญเจอโรมผู้เป็นพลเมืองโรมในขณะนั้นบรรยายต่อมาว่า “เมืองที่เคยปกครองโลกทั้งโลกโดนยึดเองเสียแล้ว”(แค่ปกครองยุโรป)


อ้างอิง แก้ไข

  • The Histories of Olympiodorus of Thebes
  • Historia Nova, by the Greek Historian Zosimus