เสียงนาสิก เพดานแข็ง

เสียงนาสิก เพดานแข็ง (อังกฤษ: palatal nasal) เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในหลายภาษา เช่น ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน,[1] ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฮังการี,[2] ภาษาเช็ก, ภาษาสโลวัก, ภาษาโปแลนด์,[3] ภาษาฮินดี, ภาษาเบงกอล,[4] ภาษาพม่า,[4] ภาษาญัฮกุร, ภาษามลายู, ภาษาสวาฮีลี, ภาษาเกชัว เป็นต้น สัญลักษณ์ในชุดสัทอักษรสากลที่ใช้แทนเสียงนี้คือ ⟨ɲ⟩ และสัญลักษณ์เอกซ์-แซมปาที่ตรงกันคือ J

เสียงนาสิก เพดานแข็ง
ɲ
หมายเลขไอพีเอ118
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)ɲ
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+0272
เอกซ์-แซมปาJ
เคอร์เชินบอมn^
ตัวอย่างเสียง

 

เสียงนี้เป็นเสียงเดิมของ ซึ่งเป็นเสียงพูดง่าย ๆ คือ เสียง นาสิก หรือเสียง ขึ้นโพรงจมูกนั้นเอง ซึ่งปัจจุบันไม่ปรากฏในภาษาไทยมาตรฐาน แต่ยังพบได้ในภาษาไทยถิ่นอีสาน คำเมือง และภาษาถิ่นใต้บางจังหวัด การทับศัพท์จึงมักใช้ ตามไปด้วย

อ้างอิง

แก้
  1. Martínez-Celdrán, Fernández-Planas & Carrera-Sabaté (2003), p. 255.
  2. Ladefoged (2005), p. 164.
  3. Jassem (2003), pp. 103–104.
  4. 4.0 4.1 Ladefoged & Maddieson (1996), p. 111.

บรรณานุกรม

แก้
  • Jassem, Wiktor (2003), "Polish", Journal of the International Phonetic Association, 33 (1): 103–107, doi:10.1017/S0025100303001191
  • Ladefoged, Peter; Maddieson, Ian (1996), The Sounds of the World's Languages, Oxford: Blackwell, ISBN 978-0-631-19815-4
  • Ladefoged, Peter (2005), Vowels and Consonants (2nd ed.), Blackwell
  • Martínez-Celdrán, Eugenio; Fernández-Planas, Ana Ma.; Carrera-Sabaté, Josefina (2003), "Castilian Spanish", Journal of the International Phonetic Association, 33 (2): 255–259, doi:10.1017/S0025100303001373