เรือประจัญบานก่อนเดรดนอต

เรือประจัญบานก่อนเดรดนอต (อังกฤษ: Pre-dreadnought battleship) เป็นเรือประจัญบานที่สร้างขึ้นระหว่างกลางถึงปลายทศวรรษ 1880 ถึงปี ค.ศ. 1905 ก่อนการเปิดตัวของเรือหลวงเดรดนอต ในปี ค.ศ. 1906[1] เรือก่อนเดรดนอตเข้ามาแทนที่เรือประจัญบานหุ้มเหล็กในช่วงทศวรรษ 1870 ถึง 1880

ยูเอสเอส เท็กซัส (ค.ศ. 1892) เรือประจัญบานก่อนเดรดนอตลำแรกของกองทัพเรือสหรัฐ

โดยต่างจากการพัฒนาที่หลากหลายของเรือรบหุ้มเหล็กในทศวรรษก่อนหน้า ซึ่งในทศวรรษที่ 1890 เห็นว่ากองทัพเรือทั่วโลกเริ่มสร้างเรือประจัญบานด้วยการออกแบบที่เหมือนกัน เนื่องจากเรือหลายสิบลำได้สร้างตามการออกแบบของเรือชั้นมาเจสติก[2]ของราชนาวี ทำให้มีความคล้ายคลึงกันในรูปลักษณ์ของเรือประจัญบานในช่วงทศวรรษที่ 1890 ซึ่งได้ถูกเน้นย้ำด้วยจำนวนเรือรบแบบก่อนเดรดนอตที่เพิ่มขึ้น โดยมหาอำนาจทางเรือใหม่ เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น สหรัฐ และในระดับที่เล็กลงมาคือ อิตาลีและออสเตรีย-ฮังการี ซึ่งในขณะเดียวกันที่กองเรือประจัญบานของสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และรัสเซีย ก็ได้มีการขยายตัวเพื่อรับมือกับภัยคุกคามใหม่เหล่านี้ การปะทะกันครั้งสุดท้ายของกองเรือประจัญบานก่อนเดรดนอต คือระหว่าง กองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่น และ กองทัพเรือจักรวรรดิรัสเซีย ในยุทธนาวีที่ช่องแคบสึชิมะ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1905[3]

รูปภาพ แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. The name is also spelled with a capital D: "pre-Dreadnought" (see Bergantín, pp. 267, 273; Beeler, p. 10), and occasionally "pre-Dreadnaught" or some other variation.
  2. Roberts, p. 112.
  3. Forczyk p. 7 and back cover

แหล่งข้อมูลอื่น แก้