กองทัพเรือจักรวรรดิรัสเซีย

กองทัพเรือจักรวรรดิรัสเซีย (รัสเซีย: Российский императорский флот) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการทางทหารในทะเล ลำน้ำ และพื้นที่บริเวณชายฝั่งของจักรวรรดิรัสเซีย โดยก่อตั้งขึ้นในปี 1696 จนกระทั่งถูกยุบใน การปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์ ในปี 1917 กองทัพเรือพัฒนามาจากกองกำลังขนาดเล็กที่มีอยู่ก่อนหน้านี้โดย จักรพรรดิปีเตอร์ที่ 1 แห่งรัสเซีย ทรงก่อตั้งกองทัพเรือรัสเซียในช่วง การทัพอะซอฟครั้งที่สอง

กองทัพเรือจักรวรรดิรัสเซีย
ประจำการ1696–1917
ประเทศ รัสเซีย
รูปแบบกองทัพเรือ
ปฏิบัติการสำคัญสงครามรัสเซีย-ตุรกี (ค.ศ. 1686–1700)
มหาสงครามเหนือ
สงครามรัสเซีย-เปอร์เซีย (ค.ศ. 1722–1723)
สงครามนโปเลียน
สงครามรัสเซีย-ตุรกี (ค.ศ. 1768–1774)
สงครามไครเมีย
สงครามรัสเซีย–ญี่ปุ่น
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
สงครามกลางเมืองรัสเซีย
เครื่องหมายสังกัด
ธงราชนาวี
ธงฉาน

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้