เมอร์คิวรี(II) ออกไซด์

เมอร์คิวรี(II) ออกไซด์ (อังกฤษ: Mercury(II) oxide) เป็นสารประกอบเคมีที่มีสูตรว่า HgO มีสีแดงหรือสีส้ม เมอร์คิวรี(II) ออกไซด์ เป็นของแข็งที่อุณหภูมิและความดันห้อง

เมอร์คิวรี(II) ออกไซด์
Mercury(II) oxide
Mercury(II) oxide
ชื่อตาม IUPAC Mercury(II) oxide
ชื่ออื่น Mercuric oxide
Montroydite
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [21908-53-2][CAS]
PubChem 30856
UN number 1641
KEGG C18670
RTECS number OW8750000
SMILES
 
ChemSpider ID 28626
คุณสมบัติ
สูตรโมเลกุล HgO
มวลโมเลกุล 216.59 g mol−1
ลักษณะทางกายภาพ ของแข็งสีเหลืองหรือแดง
กลิ่น ไม่มีกลิ่น
ความหนาแน่น 11.14 g/cm3
จุดหลอมเหลว

500 °C (สลายตัว)

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 0.0053 g/100 mL (25 °C)
0.0395 g/100 mL (100 °C)
ความสามารถละลายได้ ไม่ละลายในแอลกอฮอล์, อีเทอร์, แอซีโทน, แอมโมเนีย
ดัชนีหักเหแสง (nD) 2.5 (550 nm)
โครงสร้าง
Coordination
geometry
orthorhombic
อุณหเคมี
Std enthalpy of
formation
ΔfHo298
−90 kJ·mol−1[1]
Standard molar
entropy
So298
70 J·mol−1·K−1[1]
ความอันตราย
MSDS ICSC 0981
การจำแนกของ EU พิษร้ายแรง (T+)
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (N)
EU Index 080-002-00-6
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
3
0
 
R-phrases R26/27/28, R33, R50/53
S-phrases (S1/2), S13, S28, S45, S60, S61
จุดวาบไฟ ไม่ติดไฟ
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 Zumdahl, Steven S. (2009). Chemical Principles 6th Ed. Houghton Mifflin Company. p. A22. ISBN 0-618-94690-X.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข