เบลินดา (ดาวบริวาร)

เบลินดา (อังกฤษ: Belinda) หรือเป็นที่รู้จักว่า Uranus XIVเป็นดาวบริวารลำดับที่ 10 นับตามระยะทางจากดาวยูเรนัส เบลินดา ตั้งชื่อตาม Belinda จากวรรณกรรมของอเล็กซานเดอร์ โป๊ป เรื่อง The Rape of the Lock เบลินดา ถูกค้นพบในวันที่ 13 มกราคม ปี ค.ศ. 1986 โดยยานวอยเอจเจอร์ 2 ตอนค้นพบมันถูกกำหนดให้มีชื่อว่า "S/1986 U 5"

เบลินดา โดยยานวอยเอจเจอร์ 2

เบลินดาถูกจัดอยู่ในกลุ่มของพอร์ชา ซึ่งในกลุ่มนี้มีดาวบริวารทั้งหมด 8 ดวง ได้แก่ เบียงกา เครสซิดา เดสดิโมนา จูเลียต พอร์ชา รอซาลินด์ คีวปิด เพอร์ดิตา


ดูเพิ่ม แก้